Đăng ký nộp đề xuất tiểu ban (panel proposal)
Thời gian cho mỗi tiểu ban tối đa là 120 phút bất kể số lượng bài thuyết trình và hình thức thuyết trình, đã bao gồm thời gian trình bày, thảo luận & thời gian cho người tham dự đặt câu hỏi.
Email address *
Họ và tên của chủ tọa tiểu ban (panel chair) *
Your answer
Danh xưng/ học hàm/ học vị *
Nơi công tác *
Your answer
Địa chỉ email *
Your answer
Tóm tắt tiểu sử khoa học/nghề nghiệp của chủ tọa tiểu ban (tối đa 100 từ) *
Your answer
Tiêu đề tiểu ban (Panel Title) *
Your answer
Tóm tắt nội dung tiểu ban (tối đa 500 từ) *
Your answer
Tiêu đề và tóm tắt từng bài trong tiểu ban (tối đa 300 từ cho mỗi bài tóm tắt) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service