Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice, oraz jej mieszkańców. Ankieta ma na celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wskazać potrzebne zmiany na przyszłość.

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usługi opiekuńczych przysługują:
• osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
• osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób ( w szczególności dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu relacji z otoczeniem ).
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i zasady odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ankieta ma charakter anonimowy!

1. Czy uważa Pan/i , że na terenie Miasta i Gminy Myślenice istnieje zapotrzebowanie na pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych? ( odpowiednie zaznaczyć) *
2. Czy znane Pani/u osoby wymagające pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych to: ( odpowiednie zaznaczyć) *
Required
3. Pomocy jakich specjalistów wymagają ww. osoby? ( odpowiednie zaznaczyć) *
Required
Czy uważa Pan/i, że pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych byłaby wsparciem/ odciążeniem dla rodziny w codziennym funkcjonowaniu? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms