PRIHLÁŠKA na teoreticko-praktický seminár „Podpora začlenenia detí s Aspergerovým syndrómom do kolektívu v škôlke", 8. alebo 15. júna 2017
Prihláška na teoreticko-praktický seminár
„Podpora začlenenia detí s Aspergerovým syndrómom do kolektívu v škôlke“,
ktorého cieľom je oboznámiť pedagógov, vychovávateľov a ďalších odborných zamestnancov materských škôl s prejavmi a výchovno-vzdelávacími potrebami detí s Aspergerovým syndrómom. Súčasťou seminára sú pripravené zážitkové aktivity a práca v malých skupinách.

Seminár sa uskutoční v dvoch termínoch, vždy vo štvrtok
- 8. júna 2017 od 16:00 do 19:00 alebo
- 15. júna 2017 od 16:00 do 19:00
v priestoroch centra Andreas v Bratislave.

PROGRAM
16:00 - 17:30 TEORETICKÁ ČASŤ S DISKUSIOU
Čo je Aspergerov syndróm a jeho základné prejavy. Problémy vyplývajúce z diagnózy a možnosti ich riešenia v triede - hypersenzitivita, sociálne ťažkosti, neporozumenie neverbálnym signálom, oslabená sociálna intuícia, doslovné chápanie, oscilujúca pozornosť... Integrácia žiaka a legislatíva.

17:30 - 17:45 P R E S T Á V K A

17:45 - 19:00 PRAKTICKÁ ČASŤ
Vytvorenie senzoricky náročného prostredia, kde bude ilustrovaná/é
- hypersenzitivita dieťaťa (svetlo, pachy, hluk)
- ťažkosti detí primerane nadviazať kontakt s ostatnými – aktívny vs. pasívny typ dieťaťa
- neverbálna komunikácia
- samotné vyučovanie a rôzne variácie rozptýlení


LEKTORKY
Mgr. Lenka Brinčíková vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2011. V centre Andreas pôsobí od roku 2013. Venuje sa predškolskej príprave, metóde Snoezelen a terapii detí s AS a HFA s využitím prvkov Snoezelen.

Mgr. Lucia Rusnáková vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2013 pracuje v centre Andreas na úseku diagnostiky. Terapeuticky sa venuje najmä deťom s Aspergerovým syndrómom. V roku 2016 ukončila dvojročné štúdium: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby.


POPLATOK
Poplatok za seminár je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa v hotovosti priamo na mieste. V prípade dvoch účastníkov z jednej organizácie je poplatok 12 EUR za každého z nich (maximálne traja). Centrum Andreas si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia minimálneho počtu (12) účastníkov termín seminára presunúť. Kapacita seminára je obmedzená na 25 miest.

V prípade záujmu nahláste, prosím, svoju účasť do 29. mája 2017 prostredníctvom nasledujúceho formulára:

Seminár je podporený Nadáciou Volkswagen v rámci projektu „Pestrotiene a netopierce“.

Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava


Záväzne sa prihlasujem na odborný seminár *
Vaše Priezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko (najprv) a meno - napríklad: Nováková Anna, PhDr.
Your answer
Adresa školy / inštitúcie... *
napíšte názov pracoviska
Your answer
Adresa školy / inštitúcie... *
napíšte adresu - ulicu a číslo popisné
Your answer
Adresa školy / inštitúcie... *
napíšte PSČ mesto (napríklad 800 00 Bratislava)
Your answer
Kontakt - pevná linka
Your answer
Kontakt - mobil *
Your answer
Kontakt - email *
Your answer
Vaše odborné zaradenie *
Učím / venujem sa najmä *
Required
Vystavenie faktúry *
Pracovisko - IČO (vypíšte, ak potrebujete faktúru, inak "x")
Your answer
Pracovisko - DIČ (vypíšte, ak potrebujete faktúru, inak "x")
Your answer
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Your answer
Súhlas so spracovaním údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely workshopu v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms