Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
90-531 Łódź, ul.Wólczańska 202, e-mail: wodn@wodn.lodz.pl; tel.(42) 636-81-83, fax (42) 636-61-46
Email address *
Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia
Numer projektu/szkolenia *
Your answer
Nazwa projektu/szkolenia *
Your answer
Imiona i nazwisko *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
Your answer
Telefon *
Your answer
Miejsce pracy *
Your answer
Nauczany przedmiot *
Your answer
Pełniona funkcja *
Required
Etap edukacyjny *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu rekrutacji na szkolenie organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i po jego zakończeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 r. L 119/1). Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mogła/mógł odwołać zgodę przez złożenie pisemnego wniosku w sekretariacie WODN w Łodzi.Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż:• Administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 202, tel. 042 636 16 89, adres e- mail: wodn@wodn.lodz.pl;• w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu: 042 636 99 19;• przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych;• mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych;• konsekwencją niepodania przeze mnie danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w szkoleniu.
Wyrażam *
Planowanie i organizowanie procesu kształcenia
2. Metodyka nauczania przedmiotowego
Jaki przedmiot
Your answer
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów
4. Analiza wyników egzaminów i jej wykorzystanie w praktyce szkolnej
5. Analiza postępów w procesie kształcenia
6. Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia u dzieci
7. Metody aktywizujące w procesie kształcenia
8. Nauka przez zabawę w edukacji elementarnej
9. Wspomaganie uczniów w nauce czytania i pisania
10. Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
11. Obserwacja i diagnoza w planowaniu pracy z dzieckiem/uczniem
12. Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
13. Motywowanie ucznia do rozwoju
14. Praca z uczniem autystycznym, z zespołem Aspergera
15. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
16. Wychowanie w szkole w oparciu o wartości
17. Projektowanie i ewaluacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
18. Profilaktyka zachowań ryzykownych
19. Rozwiązywanie konfliktów
20. Mediacje w środowisku szkolnym
21. Planowanie pracy wychowawczej z klasą
22. Współpraca z rodzicami w pracy nauczyciela
23. Rozwiązywanie sytuacji trudnych we współpracy z rodzicami
24. Radzenie sobie ze stresem, kontrola własnych emocji
25. Standardy pracy biblioteki
26. Edukacja artystyczna
27. Wykorzystanie komputera i zasobów internetowych w edukacji
28.Awans zawodowy
29. Organizacja warsztatu pracy doradcy zawodowego
30. Turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży
31. Nadzór pedagogiczny
32. Przygotowanie placówki oświatowej do ewaluacji zewnętrznej
33. Ocena pracy nauczyciela
34. Współpraca dyrektora z Radą Rodziców
Inne, jakie
Your answer
Inne, jakie
Your answer
Dziękujemy
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service