Našich deväť rokov (ako si zaspomínaš na ZŠ)

V školskom časopise by sme chceli zverejniť spomienky deviatakov na roky strávené v naše škole. Prosíme Ťa o niekoľko odpovedí. Pravopisné chyby opravíme ;) Redakcia si vyhradzuje právo vybrať odpovede, ktoré budú zverejnené.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question