Роботи и МСП: Проучване за Познанията на Мениджърите
Роботи и МСП (Robots & SMEs) е проект съфинансиран по програма „Еразъм +“, който ще се изпълнява в периода 2019 г. -2021г. Партньорството по проекта включва организации от България, Ирландия, Португалия, Словакия и Обединеното кралство.

Проектът има за цел да разработи серия от инструменти за обучение и подкрепа на мениджърите на МСП, които да им позволят да оценят стойността на роботите за тяхното бизнес развитие и устойчивост и след това ефективно да ги въведат.

Този въпросник е предназначен за мениджърите на МСП и има за цел да анализира и контекстуализира въвеждането на роботи и изкуствен интелект в техния бизнес, оценявайки тяхното текущо състояние и мнението на мениджърите на МСП в това отношение. По тази причина, молим да отговорите според вашия пряк опит или конкретни познания относно темите на проуването. Данните, събрани чрез настоящия въпросник, ще бъдат обработвани само за опознавателни и научни цели и за разпространяване на резултатите от проекта Robots & SMEs.

Крайният срок за попълванне на проучването е 18 февруари 2020 г.

Ако имате въпроси, моля, пишете ни на нашия уебсайт www.robsme.com/contacts

ЗАБЕЛЕЖКА: Не е задължително да въвеждате вашата е-поща. Данните, събрани чрез този въпросник, ще бъдат обработвани за познавателни, научни и разпространителни цели на проекта Robots & SMEs.
Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Проучването отразява само вижданията на авторите и Европейската комисия не може да бъде отговорна за каквото и да било използване, което може да бъде направено от съдържащата се в него информация.
1. Държава *
2. Пол *
3. Възрастова група: *
4. Размер на бизнеса (брой служители): *
5. Икономически сектор *
6. Въвеждането на роботи и изкуствен интелект ще повлияе на „човешката“ работна сила във вашата организация *
7. Въвеждането на роботи и изкуствен интелект ще има значително влияние върху ефективността на вашата организация. *
8. Повечето мениджъри на МСП не са напълно наясно с потенциалното въздействие на роботите и изкуствения интрелект върху работната сила. *
9. Персоналът във вашата организация има знанията и прозренията, от които се нуждае, за да помогне за внедряването на иновативни технологии на работното място. *
10. Вашата компания има разработени стратегии за справяне с конфликта между човек и робот като работна сила. *
11. Би било полезно, ако може да ви бъде предоставена онлайн менторска услуга, която да ви помогне да разберете проблемите около роботиката и изкуствения интелект (както и по какъв начин те биха могли да повлияят на вашия бизнес), включително ръководство за добри практики с реални примери от друга фирма. *
12. При вземане на решения за прилагането на технологиите трябва да се вземат предвид човешките фактори на въздействие, тъй като повишаването на ефективността, осигурено от роботи и изкуствен интелект, не може да се сравни с опита и уменията на служителите, и другите човешки фактори. *
13. Роботизацията и изкуственият интелект ще повлияят на бизнеса ви през следващите 5 години. *
14. Роботизацията и изкуственият интелект са бъдеща заплаха за вашия бизнес. *
15. Вашият бизнес е подходящ за въвеждане на роботи / изкуствен интелект, които да заменят хората в определени процеси. *
16. Въвеждането на роботи / изкуствен интелект може да даде на вашата компания конкурентно предимство пред останалите компании от същия сектор. *
17. Последствията, свързани с работните сили правят въвеждането на роботи / изкуствен интелект трудно. *
18. Това проучване си струваше вашето време и внимание. *
19. Има ли възможности, предлагани от новите технологии, които едновременно да развиват вашия бизнес модел и да подобряват връзката със служителите? Ако да, моля, кажете ни кои са те.
Your answer
20. Вашата компания вече започнала ли е да изпълнява стъпки към дигитализация, роботизация и/или изкуствен интелект? Ако да, можете ли да ги опишете накратко? *
Your answer
21. Кои са трите най-големи бариери, с които внедряването на роботи и изкуствен интелект във вашия бизнес може да се сблъска (например липса на осведоменост за възможностите, липса на финанси за подобно внедряване, липса на квалифицирана работна сила и т.н.)?
Your answer
22. Какво е вашето мнение по отношение на обучението / наставничеството по роботизация / изкуствен интелект във вашата компания? Ще бъде ли полезно за бъдещото бизнес развитие на компанията? Липсата на роботизация / внедряване на изкуствен интелект дължи ли се на пропуски в обучението на студентите / работниците в тези области?
Your answer
23. Достатъчни ли са съществуващите политики и наличната държавна подкрепа за роботизирането на МСП? Мислите ли, че политиците във вашата страна се стремят да стимулират нейното прилагане в МСП?
Your answer
24. Наясно ли сте с политиката на ЕС относно прилагането на роботи / изкуствен интелект в МСП? Смятате ли, че политиките биха могли да бъдат подобрени и по-добре свързани с МСП? Моля, опишете мерките, които смятате, че трябва да се предприемат.
Your answer
25. Искате ли да бъдете държани в течение с развитието на проекта? *
26. Ако да, моля, оставете своята е-поща.
Your answer
Днешна Дата *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy