Sondarea opiniei publice - Zona Bistrita

    NOTĂ

    Primăria Bistrița studiază oportunitatea implementării unui nou tip de transport nepoluant (linie verde). Scopul acestui chestionar este de a identifica modul actual de deplasare și nevoile de îmbunătățire a performanțelor și caracteristicilor sistemului public de transport în comun în zona administrativă și teritorială a localității Bistrița și în vecinătatea acesteia.