แบบทดสอบเรื่องคำสันธาน
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพียงคำตอบเดียว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อ-สกุล *
ชั้น-เลขที่ *
1. ข้อใด เป็นความหมายของ คำสันธาน? *
2. ข้อใดเป็นประโยค ที่เป็น คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน? *
3. ข้อใดเป็นประโยค ที่เป็น คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน? *
4. ข้อใดเป็นประโยค ที่เป็น คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน? *
5.ข้อใดเป็นประโยค ที่เป็น คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง? *
6. ดังนั้น ฉะนั้น เหตุเพราะ เหตุว่า เพราะฉะนั้น...จึง ฉะนั้น...จึง จัดอยู่ใน คำสันธานประเภทใด? *
7. มิฉะนั้น หรือ ไม่ก็ ไม่..ก็ จัดอยู่ใน คำสันธานประเภทใด? *
8. แต่ แต่ว่า แต่..ก็  ถึง...ก็  ถึง...แม้ จัดอยู่ใน คำสันธานประเภทใด? *
9. ก็ กับ และ แล้ว จึง ครั้น......ก็ ถ้า......ก็ ครั้น....จึง จัดอยู่ใน คำสันธานประเภทใด? *
10. ควรใช้สันธานในข้อใดเชื่อมประโยคต่อไปนี้ให้มีความคล้อยตามกัน   “……………..ทำการบ้านเสร็จ ฉัน……………..รู้สึกโล่งใจ” ? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy