Đăng ký Blind Date (hẹn hò bí mật)
Blind Date (hẹn hò bí mật) là một ý tưởng được hình thành từ mong muốn kết nối những người thực hành đồng lĩnh vực và các lĩnh vực khác lại với nhau bằng bắt thăm ngẫu nhiên. Một khi cuộc “hẹn hò bí mật" được lên lịch và xác nhận tham gia từ cả 2 phía, cuộc hẹn hò này sẽ được điều phối bởi một điều phối viên của ba-bau. Người này sẽ pha trà cho hai bạn trong cuộc hẹn hò, và sẽ rời khỏi phòng khi hai bạn không cần cầu nối để nói chuyện nữa.

Khởi phát từ bối cảnh địa phương, khi cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu và trò chuyện chất lượng 1:1 với người khác (người có thể hoặc không nằm trong vòng tròn các mối quan hệ của mình) không có sẵn và dễ dàng, “Blind Date” được lập ra với một nguyên tắc rất đơn giản, dành ra 02 giờ chất lượng để gặp người bạn sẽ không biết là ai, trao đổi về thực hành, lĩnh vực chuyên môn của mình cũng như trao đổi chuyên môn với date (đối tượng bắt thăm) của mình.

Ý tưởng được đưa ra từ Thao - Linh Dinh với sự giúp đỡ của những người đồng sự và bè bạn. Đây cũng là một trong những ý tưởng được thực hiện xoay quanh thực hành không kỳ vọng của cô.

Trong cuộc trò chuyện, bạn cần đồng ý với những điều kiện sau:
1. dành ít nhất 02 giờ đồng hồ không sử dụng điện thoại trong cuộc “hẹn hò bí mật".
2. tâm thế không kỳ vọng, đến cuộc “hẹn hò bí mật" với cái đầu rỗng, cởi mở với mọi khả năng.
3. vui lòng đến đúng giờ. Thông báo cho điều phối viên trước ít nhất 24 tiếng nếu như kế hoạch của bạn thay đổi.

(*) mọi thông tin cung cấp bên dưới đều được bảo mật

----------

Blind Date is an idea formed from a desire to connect fellow practitioners and/or other disciplines practitioners by random draw. Once a "secret date" is scheduled and confirmed participation on both sides, the date will be coordinated by a ba-bau coordinator. This coordinator will make tea for the two participants during the meeting and will leave the room when the two persons do not need a middle-man to connect anymore.

Originating from the local context, where the chance to have a 1:1 quality meaningful meeting and conversation with others (who may or may not be within your circle) is not available and easy, "Blind Date" is created with a very simple principle - spending two quality hours meeting someone you do not know, share your practice, your area of ​​expertise and also exchange expertise with your date (meeting partner).

The idea came from Thao-Linh Dinh with the help of colleagues and friends. This project is also one of the ideas to revolve around her no-expectations practice.

During the conversation, participants will need to agree to the following conditions:
1. spend at least 02 hours without using phones in a "secret date".
2. bring no expectations, go to the "secret date" with a relaxing, open mind to all possibilities.
3. please be on time. Notify the coordinator at least 24 hours in advance if your plan change.

(*) all your information will be kept confidentially

Tên của bạn (có thể ghi nghệ danh hoặc biệt danh) *
Your name (you can use your artist name or nickname)
Lĩnh vực thực hành của bạn (Your expertise area) *
Lưu ý: áp dụng với các lĩnh vực đã được thực hành từ 03 năm trở lên (Note: apply for more than 3 years of practice)
Email của bạn *
Your email
Số điện thoại của bạn *
Your phone number
Tài khoản mạng xã hội của bạn (Your social media accounts) *
Vui lòng ghi đường link của tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram v.v.. (Please paste the link of your social media accounts)
Thông tin về thực hành của bạn (Your practice information) *
Bạn có thể đính kèm đường link website, portfolio, CV hoặc viết giới thiệu về bản thân mình (You can attach your website/porfolio/CV link or write a short paragraph about yourself)
Ngôn ngữ giao tiếp bạn sử dụng *
Your communicating language
Required
Bạn có câu hỏi gì cho nhà tổ chức không? *
Do you have any questions for the organizers?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy