แบบสอบถามสำหรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
ใช้สำหรับเก็บข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ UC-TAL
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.ชื่อสถาบัน (Thai/Eng) *
2.อักษรย่อของสถาบัน (Thai/Eng) *
3.ชื่อผู้รับผิดชอบ/Email/เบอร์โทรติดต่อ/ User name / Password ที่ต้องการใช้ (เช่น ชื่อ นางสาวพรพิมล วัชรกุล/ uc.suppport@gmail.com/075-672008/admwu/123456) * มีได้มากกว่า 1 คน *
4.ระบบห้องสมุดที่ใช้ในปัจจุบัน *
5.URL ของห้องสมุด (Homepage) *
6.URL ของ Web OPAC *
7.ห้องสมุดของท่านใช้หมายเลข Tag ใดในการระบุ Local Bib ID และตัวอย่าง Bib ID (เช่น 001 b00012345) *
8.กรุณาเลือกรูปแบบในการลงรายการ Holding วารสาร *
9.การลงรายการ holdings วารสารใน MARC bib ท่านใช้หมายเลข Tag ใดในการลงรายการ *
Required
10. กรุณาระบุรูปแบบการลงรายการ ใน tag ที่ใช้ในการลงข้อมูล holdings วารสาร (เช่น $alocation :$bข้อมูลตัวเล่ม) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy