Súťaž k Európskemu týždňu nosenia detí 2017
Súťaž končí v nedeľu 14. mája 2017 o 23:59 hod. Vylosovanie výhercov bude 15. mája 2017.
Foto cien a sponzori súťaže:
SÚŤAŽNÁ OTÁZKA: Aké písmeno abecedy pripomína poloha nožičiek dieťatka, keď je nosené v šatke alebo v ergonomickom nosiči v správnej ergonomickej polohe? *
Moje meno a priezvisko: *
Your answer
Mesto / obec *
Your answer
Môj e-mail: *
Your answer
Moje telefónne číslo *
Your answer
Súhlasím s pravidlami súťaže (zobrazené nižšie) *
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
KTO MÔŽE SÚŤAŽIŤ?
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci rodičia alebo budúci rodičia, ktorým je sympatické nosenie detí, ktorí svoje deti nosia alebo plánujú nosiť. Fyzická účasť na programe Európskeho týždňa nosenia detí (ETND) nie je nutnou podmienkou k účasti na súťaži. Zapojiť sa môže každý len raz. Z účasti na súťaži sú vylúčení sponzori súťaže, osoby zodpovedné za priebeh žrebovania a ich rodinní príslušníci.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?
Do súťaže sa prihlásite vyplnením tohto súťažného formulára a správnou odpoveďou na súťažnú otázku.

DO KEDY SA DÁ SÚŤAŽIŤ?
Súťaž končí v nedeľu 14. mája 2017 o 23:59 hod.

KEDY BUDE ŽREBOVANIE?
Žrebovať budeme v pondelok 15. mája 2017

O aké ceny hráme?
(Poradie - Výhra - Hodnota v €)
1. Šatka na nosenie detí Sestrice Herbs November s merinom vo veľkosti 6 = 136 €,
2. Yaro Elvish Tardis-Blue Natural Seacell 4,6 m = 85 €,
3. Šatka Storchenwiege v hodnote veľkosť 6 = 82 €,
4. Loktu She Cran Berry veľkosť 6, druhá akosť = 79,05 €,
5.  Nona Juno Lucina v veľkosť 6 = 62,04 €,
6. Ring Sling YARO Ring Sling Quantum Light Blue = 58 €,
7. Onbuhimo LennyLamb Onbu Orange = 54 €,
8. Crossbody taška s kľúčenkou so šatkovinou yako yako = 54 €,
9. Mini Zumbucca s bábikou zo šatkoviny = 50 €,
10. Prechodná ochranná kapsa = 49 €.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Súťaž organizuje OZ Nosma, sídlom na Rudlovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42392748, kontakt: oznosma@gmail.com, tel: 0905 103 029

ODOVZDANIE VÝHRY
Mená výhercov budú zverejnené na stránkach www.nosma.sk a na FB stránkach ETND Slovensko do 5 dní od vyhodnotenia súťaže. O výhre bude účastník informovaný emailom. Výherca má 3 dni na to, aby oznámil organizátorovi svoje kontaktné údaje. Výhra bude zaslaná na poštovú adresu výhercu do 10 dní od zverejnenia zoznamu výhercov. Výherca stráca právo na získanie výhry, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do desiatich dní od vyžrebovania alebo výherca výhru neprevezme. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účastník zapojením sa do súťaže zároveň dáva súhlas, aby mu organizátor zasielal informačné materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií. Poskytnuté osobné údaje bude využívať organizátor výhradne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na vopred neurčenú dobu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na oznosma@gmail.com

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms