Arolwg Darganfyddwyr
Sefydlwyd Cynllun Henebion Cludadwy yng Nghymru (PAS Cymru) i gofnodi darganfyddiadau
archeolegol a wnaed gan y cyhoedd er mwyn datblygu ein gwybodaeth am y gorffennol. Bu cynnydd cyson mewn darganfyddiadau trysor a gwrthrychau ers i'r cynllun cychwyn yn 1999 ac mae dros 63,000 o arteffactau wedi'u cofnodi ar ei gronfa ddata ar-lein.

Rydym ni, Ymgynghoriaeth Ruth Garnault, wedi cael ein penodi i werthuso strwythur, darpariaeth ac arian cyfredol PAS Cymru. Rydym yn gofyn am eich barn chi ar PAS Cymru. Bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu opsiynau ar gyfer dyfodol y gwasanaeth.

Mae nodau PAS Cymru yn cynnwys sicrhau'r budd mwyaf i'r cyhoedd o henebion cludadwy;
hyrwyddo arferion gorau gyda darganfyddwyr, tirfeddianwyr ac amgueddfeydd; creu partneriaethau i
gynyddu ein dealltwriaeth o'r gorffennol; cefnogi'r Ddeddf Trysor; a chynyddu caffaeliadau
amgueddfeydd.

Mae PAS Cymru yn cael ei reoli gan Bwyllgor Cynghori, a'i ariannu gan Amgueddfa Cymru, Cadw ac Adran Y
Celfyddydau, Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru.

Mae amser yn brin i gynhyrchu'r adroddiad - byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech chi lenwi'r ffurflen hon erbyn 6 Gorffennaf. Gallwch lenwi'r ffurflen yn ddienw os dymunwch. Mae gwybodaeth diogelu data ar ddiwedd y ffurflen.

This survey is also available in English: https://forms.gle/ZLcWyR85U4cEevUL6
Beth yw eich profiad gyda PAS Cymru? *
Required
Os ydych chi'n aelod o glwb darganfod (detecting club), dywedwch wrthym ba un.
Ers pryd ydych chi wedi bod yn canfod arteffactau archeolegol? *
Beth yw eich barn chi am PAS Cymru? *
Cytuno'n gryf
Cytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
Mae PAS Cymru yn effeithiol wrth gefnogi darganfyddwyr i nodi ac adrodd ar eu darganfyddiadau
Mae PAS Cymru yn effeithiol wrth gefnogi amgueddfeydd
Mae PAS Cymru yn helpu pobl i wella eu dealltwriaeth o'r gorffennol
Mae PAS Cymru yn cyrraedd ac yn gweithio gyda phobl sydd fel arall ddim yn ymweld ag amgueddfeydd neu safleoedd treftadaeth
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy