แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบ Tell Me More
วัตถุประสงค์ของการสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานและสมรรถนะการให้บริการอินเตอร์เน็ตและการรองรับการใช้งานของโปรแกรม
ขอให้ผู้ใช้งานเลือกตอบคำถามตามความเป็นจริง หรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms