BYDD GWANWYN YN 10 OED FLWYDDYN NESAF!

Mae Gwanwyn yn ŵyl gelfyddydol genedlaethol sy’n para mis, a gynhelir ledled Cymru ym mis Mai bob blwyddyn, i ddathlu creadigrwydd yn ystod henaint. Mae grwpiau ac unigolion yn uno â’i gilydd mewn amrywiaeth eang o leoliadau ledled Cymru, mewn ffrwydrad o berfformiadau, arddangosfeydd, gweithdai, trafodaethau, rhwydweithio ac, yn bwysicaf oll, hwyl!

Mae’r ŵyl yn dathlu henaint fel cyfnod sy’n gyfle i adnewyddu, tyfu a bod yn greadigol. Ein nod yw cynnig cyfleoedd i bobl hŷn gymryd mwy o ran yn y celfyddydau, p’un ai'r celfyddydau gweledol, drama, adrodd straeon, cerddoriaeth, llenyddiaeth, ffotograffiaeth, dawns neu ffilm.

Gallwch ein helpu i ffurfio dyfodol Gwanwyn. Mae gennym rai cwestiynau a fydd yn ein helpu i ddeall beth rydych yn ei hoffi am y celfyddydau a sut hoffech gymryd rhan yn y dyfodol.
Enw *
Your answer
Cyfeiriad *
Your answer
E-bost *
Your answer
Ffôn
Your answer
Oed *
A wnewch chi gwblhau’r brawddegau canlynol.
Mae cymryd rhan mewn digwyddiad celfyddydol yn gwneud i mi deimlo... *
Your answer
Y digwyddiad celfyddydol gorau i mi fyddai... *
Your answer
Y digwyddiad celfyddydol gwaethaf i mi fyddai... *
Your answer
Pa ddigwyddiad celfyddydol arbennig yr hoffech chi ei weld yn ystod dathliadau pen-blwydd Gwanwyn yn 10 oed? *
Your answer
Pa ffordd fyddai orau i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau Gwanwyn yn eich ardal leol? *
Your answer
A fyddai gennych ddiddordeb mewn bod yn llysgennad Gwanwyn; helpu i hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau yn eich ardal leol? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service