dotazník pro poskytovatele paliativní péče
V rámci snahy o zlepšení podmínek poskytování paliativní péče v JMK žádáme všechny organizace a instituce, které se na péči o nevyléčitelně nemocné podílejí, o vyplnění orientačního dotazníku. Odpovědi chceme využít ke zmapování rozsahu a dostupnosti služeb obecné a specializované paliativní péče v našem regionu. Našim cílem je být nápomocni ke koncepční rozvaze a plánu k vytvoření sítě různých forem paliativní péče, které budou umožnovat návaznost a komplexnost a tím i efektivnost paliativní péče poskytované v JMK.

Data z dotazníku budou prezentována na 2. regionální paliativní konferenci, která se koná koná 24. a 25. 10. 2018 v Brně pod záštitou Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje a na kterou všechny srdečně zveme.

Dále máme v plánu je využít v diskuzi se zástupci státní správy a samosprávy a zřizovateli zdravotních a sociálních služeb v regionu. Kvalitní struktura a organizace je předpokladem pro vysokou kvalitu péče. Ti, kteří rozhodují z politického hlediska, přirozeně usilují o snižování nákladů tím, že umožňují minimální možný počet zaměstnanců nebo poskytují minimální výši úhrad. Poskytovatelé péče jsou pak nuceni zdlouhavě vyjednávat o získání přiměřených lidských zdrojů nezbytných pro dosažení vysoké kvality péče v každodenní praxi.

Předem se omlouváme, že některé otázky, pokud třeba jste LDN, praktický lékař nebo poskytovatel pobytové pečovatelské služby, jsou pro vás nesmyslné. Ale nechtěli jsme už tak dlouhý dotazník natahovat pro každou součást paliativní péče zvlášť. Pokud se vaší organizace otázka netýká, zaškrtněte prosím - Netýká se.

Naše organizace sídlí v (vyberte prosím k danému okresu i konkrétní správní obvod): *
Máme na mysli sídlo organizace, vedení...
Naše organizace provozuje: *
V případě, že vaše organizace provozuje v rámci paliativní péče více služeb, zaškrtněte všechny za celou organizaci.
Required
V případě, že vaše organizace provozuje souběžně více služeb uvedených výše, budete následující konkrétní otázky vyplňovat za: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms