THERE IS A STORY BEHIND EVERY PERSON WHO JOINED HCMC MARATHON- WHAT IS YOURS?
[ Tiếng Việt bên dưới ]

You can be an inspiration for thousands of people and get people to run by sharing your story. The story you share can be in English or Vietnamese.

WHAT ARE WE LOOKING FOR?
We are looking for participants in every roles and aspects of HCMC Marathon with a story behind: runner, supporter, volunteer, partner, sponsor, authorities and staffs. You can share how you were feeling, reasons why you joined, what was your inspiration, what challenge have you faced in the event, the feeling of satisfaction when crossing the finish line... You run with your two kids? You run with a meaningful outfit? You had a hard training? Or you just join in order to lose weight and be fit? Just share any story with us which can help others to start running!

WHERE WILL YOUR STORY APPEAR?
- HCMC Marathon social media pages
- Official website in a dedicated inspirational page.
- Event's site inspirational wall

*Please kindly include the link to your picture in HCMC Marathon that you were in. If you do not have the picture you can tell us your BIB number and the year you join the HCMC Marathon.
*If the picture is from your Facebook: right click on the picture then choose "copy image address"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể câu chuyện của bạn và trở thành nguồn cảm hứng cho người khác!

CHIA SẺ CÂU CHUYỆN CỦA BẠN TẠI HCMC MARATHON VỚI CHÚNG TÔI:

Bạn là người chạy? Tình nguyện viên? Thành viên đội An ninh? Nhà báo tác nghiệp tại Giải? Dù bạn ở trong vai trò nào, chúng tôi tin rằng bạn có một câu chuyện để kể, một đam mê, một lý do đã gắn bó bạn với chạy bộ nói chung và Giải Marathon Tp.Hồ Chí Minh nói riêng. Đó có thể là về một sự kiện bất ngờ trong cuộc sống đưa bạn đến với chạy bộ, những cảm xúc, những buổi tập luyện hàng tháng trời. Hay câu chuyện cũng có thể về điều đặc biệt bạn đã gặp hoặc chứng kiến trên đường chạy của HCMC Marathon.

Câu chuyện của bạn sẽ được đăng tại:
-Các kênh truyền thông xã hội chính thức của HCMC Marathon.
-Website HCMC Marathon với một mục riêng dành cho các câu chuyện truyền cảm hứng tại Giải.
-Trên bức phông nền truyền cảm hứng tại khu vực sự kiện.

*Nếu bạn có hình ảnh từ HCMC Marathon hãy gửi link tại đây cho chúng tôi. Nếu không bạn có thể cho chúng tôi biết số BIB và năm mà bạn tham gia HCMC Marathon.
*Ảnh từ Facebook: nhấn chuột phải chọn "Copy image address"

Email address *
What role did you have in HCMC Marathon? | Vai trò của bạn tại HCMC Marathon? *
Required
Why did you choose this role? | Tại sao bạn tham gia vào HCMC Marathon?
Your answer
Share your story/moment/feelings from HCMC Marathon here | Chia sẻ câu chuyện của bạn tại đây *
Your answer
Link to your HCMC Marathon picture. *If the picture is from your Facebook: right click on the picture then choose "copy image address"
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pulse Active. Report Abuse - Terms of Service