Přestavba důlního zakladače na rozhlednu u Chodova

V současné době vzniká v režii Mikroregionu Sokolov-východ návrh na přestavbu důlního zakladače na rozhlednu. Rozhledna by stála na Smolnické výsypce u vodní nádrže Bílá voda v Chodově. Nejvyšší vyhlídková plošina by byla 29 m nad terénem a na hlavní vyhlídkovou plošinu (7 m) by vyjeli i vozíčkáři. Vstup by byl zdarma. Důlní zakladač v současné době sype (ukládá) skrývku z dolu Jiří na Smolnické výsypce. Je to "ocelové monstrum" dlouhé 83 m, široké 12 m a vysoké 29 m. Náklady by byly cca 17 mil. Kč vč. DPH + náklady na pořízení vyřazeného zakladače od Sokolovské uhelné.

Obrázek: http://jdem.cz/qtdd5

Vaše anonymní odpovědi budou použity ve studii proveditelnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question