แบบบันทึกการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาเรียน)
ให้ท่านตอบแบบบันทึกจามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริการต่อไป
สถานที่ขอใช้บริการ *
ระบุห้องที่เข้าใช้บริการ
คำนำหน้า *
ชื่อ *
ภาษาไทย
Your answer
นามสกุล *
ภาษาไทย
Your answer
ชั้นเรียน *
ห้อง *
เลขที่
(ถ้ามี) เป็นนักเรียนต้องระบุเลขที่ของตัวเองในห้องเรียน
Your answer
วัตถุประสงค์การใช้งาน *
โปรดระบุตามความเป็นจริง
Required
หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้บริการ *
Your answer
จำนวนเวลาที่ใช้งาน *
(นาที)
Your answer
จะเลิกใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อ *
ประมาณการเวลาที่เลิกใช้
Time
:
คำแนะนำ / รายละเอียดเพิ่มเติม
เสนอคำแนะนำ ติชม การให้บริการ
Your answer
วันนี้ความเร็วอินเทอร์เน็ต และการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านกำลังใช้งาน ท่านพอใจระดับใด *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ทน.หาดใหญ่ จ.สงขลา. Report Abuse - Terms of Service