Activitats fixes a la biblioteca Pompeu Fabra. Curs 2021/2022 (Torrelles de Llobregat)
Aquest formulari d'inscripció serveix per a que les persones usuàries de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, es puguin apuntar a les diferents activitats fixes que es duen a terme a la Biblioteca Municipal Pompeu Fabra de Torrelles de Llobregat, classificades bàsicament en dos tipus: Clubs de lectura i Grups de Conversa.
Email *
Data d'inscripció *
MM
/
DD
/
YYYY
Activitat a la que us voleu apuntar
Nom i Congnoms *
Municipi al que pertanys
Telèfon de contacte *
e-Mail
Número de carnet de la biblioteca. *
Protecció de dades
Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Per això, i segons el que estableix el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme pel que fa al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal en l'àmbit de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
Més informació a https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/politica-privacitat
Autorització dels drets d'imatge
Es demana autorització als usuaris i usuàries de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Barcelona, donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Ajuntament i la Biblioteca Pompeu Fabra de Torrelles de Llobregat demana el consentiment als usuaris per poder publicar fotografies i/o documents audiovisuals on aparegui la seva imatge on aquests o aquestes siguin clarament identificables. La signatura d'aquest document acreditarà el seu consentiment a la utilització de les imatges sense ànim de lucre.

*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy