A Dane aplikanta
Prosimy o uważne wypełnianie formularza zgłoszeniowego.
Informujemy, że wpisana nazwa projektu będzie wykorzystywana w materiałach marketingowych, zostanie umieszczona na dyplomie, raporcie oraz w komunikacji.
Prosimy o używanie tego samego tytułu we wszystkich dokumentach (również w raporcie aplikacyjnym).
Email *
Nazwa projektu *
Imię i nazwisko Kierownika Projektu *
Nazwa organizacji przedstawiającej projekt *
Adres korespondencyjny organizacji przedstawiającej projekt
Ulica *
Kod/Miasto *
Województwo *
Kraj *
Osoba kontaktowa
(prosimy o uzupełnienie)
Imię i nazwisko *
Telefon *
E-mail *
Adres do osoby kontaktowej (jeśli inny, niż podawany wyżej)
Osoba zarządzająca organizacją
(Prezes, Zastępca Prezesa etc.)
Imię i nazwisko głównej osoby zarządzającej organizacją *
Stanowisko *
Telefon *
E-mail *
Inicjator projektu /Sponsor projektu
(prosimy o uzupełnienie)
Imię i nazwisko Inicjatora Projektu / Nazwa organizacji sponsorującej projekt *
Ulica *
Kod pocztowy / Miasto *
Województwo *
Kraj *
Telefon *
E-mail *
Miejsce Wizyty Studyjnej
(prosimy o wskazanie miejscowości gdzie odbędzie się spotkanie z Asesorami)
Ulica *
Kod/Miasto *
Województwo *
Kraj *
Dane do faktury
(prosimy o uzupełnienie)
Nazwa firmy / organizacji *
Ulica / Numer *
Kod pocztowy /Miasto *
Numer NIP *
Czy organizacja zgłaszająca/przedstawiająca projekt jest Członkiem Instytucjonalnym IPMA Polska *
Czy organizacja inicjująca/sponsorująca projekt jest Członkiem Instytucjonalnym IPMA Polska? *
B Dane dotyczące aplikacji
(prosimy o uzupełnienie informacji o zgłaszanym projekcie)
Czas trwania projektu (w miesiącach) *
Liczba członków zespołu projektowego *
Budżet projektu *
Liczba zewnętrznych/wewnętrznych podwykonawców *
Czy projekt jest zgodny z definicją ICB4.0?* *
Captionless Image
Czy projekt jest dostępny do publikacji?** *
Captionless Image
Czy inne zespoły projektowe z Twojej organizacji aplikują do Konkursu? Jeśli tak, ile? *
Czy projekt jest ukończony?*** *
Captionless Image
Jeżeli projekt nie został ukończony proszę podać przewidywaną datę zakończenia projektu
C Dokumenty Aplikacyjne
D Krótki opis projektu
Prosimy o napisanie krótkiego opisu projektu, który będzie wykorzystywany w broszurze konferencyjnej i plakatach finalistów konkursu. 1500-1700 znaków (ze spacjami) *
E Koszt uczestnictwa
F Oświadczenie aplikanta oraz organizacji odpowiedzialnej za projekt
W imieniu zespołu projektowego oraz naszej organizacji, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad uczestnictwa w konkursie Polish Project Excellence Award oraz akceptujemy decyzję Stowarzyszenia IPMA Polska jako ostateczną w procesie oceny.
Potwierdzamy, iż projekt spełnia wymagania dla aplikujących w konkursie Polish Project Excellence Award i wszystkie informacje zawarte w aplikacji oraz raporcie aplikacyjnym są poprawne i zgodne z rzeczywistością oraz jednocześnie posiadamy wszelkie prawa do ujawniania ich na potrzeby oceny projektu i publikacji informacji o finalistach. Akceptujemy następującą klauzulę poufności: „Informacje o aplikantach i projektach, jak również komentarze i oceny projektu, są poufne. Informacje te są dostępne tylko i wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym w ocenę i proces oceny. W momencie ogłoszenia listy finalistów publikacji podlegają informacje zawarte we wstępach ich raportów aplikacyjnych oraz podsumowaniu raportu oceny”.
Ponadto zobowiązujemy się dostarczyć na czas do Biura Nagrody wymagane dokumenty aplikacyjne, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem Nagrody oraz celem przeprowadzenia Wizyty Studyjnej:
-Kontaktu z Asesorami wyłącznie poprzez Asesora Wiodącego
-Zapewnienia pomieszczenia na potrzeby spotkań Asesorów
-Zapewnienia pomieszczeń niezbędnych do odbycia spotkań i prezentacji w trakcie Wizyty Studyjnej
-Zapewnienia wyżywienia i noclegu dla zespołu Asesorów na czas Wizyty Studyjnej
-Zaproszenia interesariuszy projektu oraz innych zainteresowanych stron do udziału w Wizycie Studyjnej
-Udostępnienia w trakcie Wizyty Studyjnej dokumentacji projektu uzgodnionej przed wizytą z Liderem Zespołu Asesorów
-Zapewnienia tłumacza w przypadku, gdy wystąpi taka konieczność.
Zgadzam się z powyższym oświadczeniem *
Imię i nazwisko osoby potwierdzającej oświadczenie *
G Oświadczenie Inicjatora Projektu
Oświadczam, iż moja firma/organizacja wyraża zgodę na udział projektu w konkursie Polish Project Excellence Award oraz akceptuje następującą klauzulę poufności: Informacje o aplikantach i projektach jak również komentarze i oceny projektu, są poufne. „Informacje te są dostępne tylko i wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym w ocenę i proces oceny. W momencie ogłoszenia listy finalistów, publikacji podlegają informacje zawarte we wstępach ich raportów aplikacyjnych oraz podsumowaniu raportu oceny.” *
Miejsce/Data *
Imię i nazwisko Inicjatora Projektu *
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z dokumentami dostępnymi na stronie https://ppea.ipma.pl/o-konkursie/
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119, s.1), dalej: RODO:
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach, a także w celach niezbędnych do realizacji i promocji konkursu.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest IPMA Polska z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Starościńska 1B lok.3 (02-516 Warszawa).
3. Jestem świadomy/a, że mogę cofnąć zgodę w każdym czasie, a moje dane będą przetwarzane aż do czasu cofnięcia zgody.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z powyższymi punktami *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of IPMA Polska. Report Abuse