A Dane aplikanta
Prosimy o uważne wypełnianie formularza zgłoszeniowego.
Informujemy, że wpisana nazwa projektu będzie wykorzystywana w materiałach marketingowych, zostanie umieszczona na dyplomie, raporcie oraz w komunikacji.
Prosimy o używanie tego samego tytułu we wszystkich dokumentach (również w raporcie aplikacyjnym).
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nazwa projektu *
Imię i nazwisko Kierownika Projektu *
Nazwa organizacji przedstawiającej projekt *
Adres korespondencyjny organizacji przedstawiającej projekt
Ulica *
Kod/Miasto *
Województwo *
Kraj *
Osoba kontaktowa
(prosimy o uzupełnienie)
Imię i nazwisko *
Telefon *
E-mail *
Adres do osoby kontaktowej (jeśli inny, niż podawany wyżej)
Osoba zarządzająca organizacją
(Prezes, Zastępca Prezesa etc.)
Imię i nazwisko głównej osoby zarządzającej organizacją *
Stanowisko *
Telefon *
E-mail *
Inicjator projektu /Sponsor projektu
(prosimy o uzupełnienie)
Imię i nazwisko Inicjatora Projektu / Nazwa organizacji sponsorującej projekt *
Ulica *
Kod pocztowy /  Miasto *
Województwo *
Kraj *
Telefon *
E-mail *
Miejsce Wizyty Studyjnej
(prosimy o wskazanie miejscowości gdzie odbędzie się spotkanie z Asesorami)
Ulica *
Kod/Miasto *
Województwo *
Kraj *
Dane do faktury
(prosimy o uzupełnienie)
Nazwa firmy / organizacji *
Ulica / Numer *
Kod pocztowy /Miasto *
Numer NIP *
Czy organizacja zgłaszająca/przedstawiająca projekt jest Członkiem Instytucjonalnym IPMA Polska *
Czy organizacja inicjująca/sponsorująca projekt jest Członkiem Instytucjonalnym IPMA Polska? *
B Dane dotyczące aplikacji
(prosimy o uzupełnienie informacji o zgłaszanym projekcie)
Czas trwania projektu (w miesiącach) *
Liczba członków zespołu projektowego *
Budżet projektu *
Liczba zewnętrznych/wewnętrznych podwykonawców *
Czy projekt jest zgodny z definicją ICB4.0?* *
„Projekt to unikalne, tymczasowe, wielodyscyplinarne i zorganizowane przedsięwzięcie, mające na celu dostarczenie uzgodnionych produktów w ramach uprzednio sprecyzowanych wymagań i ograniczeń. Zarządzanie projektem zazwyczaj wymaga zaangażowania personelu, począwszy od młodszych specjalistów ds. zarządzania projektami, aż po kierowników projektu wyższego szczebla” wg Wytycznych Kompetencji Indywidualnych ICBv4.0
Czy projekt jest dostępny do publikacji?** *
**Informacje zawarte we wstępie raportu aplikacyjnego oraz raportu z oceny projektu musza być dostępne do publikacji.
Czy inne zespoły projektowe z Twojej organizacji aplikują do Konkursu? Jeśli tak, ile? *
Czy projekt jest ukończony?*** *
*** Złożenie aplikacji nie może nastąpić później niż 48 miesięcy od daty zakończenia projektu.
Jeżeli projekt nie został ukończony proszę podać przewidywaną datę zakończenia projektu
C Dokumenty Aplikacyjne
D Krótki opis projektu
Prosimy o napisanie krótkiego opisu projektu, który będzie wykorzystywany w broszurze konferencyjnej i plakatach finalistów konkursu. 1500-1700 znaków (ze spacjami) *
E Koszt uczestnictwa
F Oświadczenie aplikanta oraz organizacji odpowiedzialnej za projekt
W imieniu zespołu projektowego oraz naszej organizacji, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad uczestnictwa w konkursie Polish Project Excellence Award oraz akceptujemy decyzję Stowarzyszenia IPMA Polska jako ostateczną w procesie oceny.  
Potwierdzamy, iż projekt spełnia wymagania dla aplikujących w konkursie Polish Project Excellence Award i wszystkie informacje zawarte w aplikacji oraz raporcie aplikacyjnym są poprawne i zgodne z rzeczywistością oraz jednocześnie posiadamy wszelkie prawa do ujawniania ich na potrzeby oceny projektu i publikacji informacji o finalistach. Akceptujemy następującą klauzulę poufności: „Informacje o aplikantach i projektach, jak również komentarze i oceny projektu, są poufne. Informacje te są dostępne tylko i wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym w ocenę i proces oceny. W momencie ogłoszenia listy finalistów publikacji podlegają informacje zawarte we wstępach ich raportów aplikacyjnych oraz podsumowaniu raportu oceny”.
Ponadto zobowiązujemy się dostarczyć na czas do Biura Nagrody wymagane dokumenty aplikacyjne, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem Nagrody oraz celem przeprowadzenia Wizyty Studyjnej:
-Kontaktu z Asesorami wyłącznie poprzez Asesora Wiodącego
-Zapewnienia pomieszczenia na potrzeby spotkań Asesorów
-Zapewnienia pomieszczeń niezbędnych do odbycia spotkań i prezentacji w trakcie Wizyty Studyjnej
-Zapewnienia wyżywienia i noclegu dla zespołu Asesorów na czas Wizyty Studyjnej
-Zaproszenia interesariuszy projektu oraz innych zainteresowanych stron do udziału w Wizycie Studyjnej
-Udostępnienia w trakcie Wizyty Studyjnej dokumentacji projektu uzgodnionej przed wizytą z Liderem Zespołu Asesorów
-Zapewnienia tłumacza w przypadku, gdy wystąpi taka konieczność.

Zgadzam się z powyższym oświadczeniem *
Imię i nazwisko osoby potwierdzającej oświadczenie *
G Oświadczenie Inicjatora Projektu
Oświadczam, iż moja firma/organizacja wyraża zgodę na udział projektu w konkursie Polish Project Excellence Award oraz akceptuje następującą klauzulę poufności: Informacje o aplikantach i projektach jak również komentarze i oceny projektu, są poufne. „Informacje te są dostępne tylko i wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym w ocenę i proces oceny. W momencie ogłoszenia listy finalistów, publikacji podlegają informacje zawarte we wstępach ich raportów aplikacyjnych oraz podsumowaniu raportu oceny.” *
Miejsce/Data *
Imię i nazwisko Inicjatora Projektu *
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z dokumentami dostępnymi na stronie https://ppea.ipma.pl/o-konkursie/
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z powyższymi punktami *
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119, s.1), dalej: RODO:                                                                                                                         1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach, a także w celach niezbędnych do realizacji i promocji konkursu.                                                                                   2. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest IPMA Polska z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Starościńska 1B lok.3 (02-516 Warszawa).                                                                                                                            3. Jestem świadomy/a, że mogę cofnąć zgodę w każdym czasie, a moje dane będą przetwarzane aż do czasu cofnięcia zgody.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of IPMA Polska. Report Abuse