Arduino-1 Test Soruları
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Arduino Unoda kaç adet analog giriş vardır ve bu pinler hangileridir? *
Arduino
Hangi komut ile Arduino üzerindeki 9 nolu pin çıkış olarak ayarlanmıştır? *
Arduino
Arduinodaki iki ana program yapısı hangileridir? *
Arduino
Aşağıdaki komutlardan hangisi programı 2.5 saniye bekletir? *
Arduino
Aşağıdaki hangi değişken ataması programda çağrıldığı zaman sonuç yanlış gelir? *
Arduino
Arduino Uno üzerinde bulunan atmega328 entegresi aşağıdaki firmaların hangisi tarafından üretilmiştir? *
Arduino
pinMode(13, INPUT) komutu ne işe yarar? *
Arduino
Aşağıdaki program derlendiğinde derleyici çıktı ekranında hangi hatayı verir? *
Arduino
Captionless Image
Aşağıdakilerin hangisi işaretsiz uzun tamsayı(unsigned long) değer aralığıdır? *
Arduino
Aşağıdakilerden hangisi Char veri türünün bellekteki kapladığı alandır? *
Arduino
Arduino Unodaki pinlerin çıkış akımı kaç mA''dır? *
Arduino
Arduinu Unodaki analog dijital çeviri(ADC) modülünün çözünürlüğü kaç bittir? *
Arduino
analogWrite(pin,değer) komutuna gönderilen değer aralığı ne kadardır? *
Arduino
Arduino Mega kartı üzerindeki kristal osilatör kaç MHz''dir? *
Arduino
Arduino Uno kartı üzerindeki atmega328 denetleyicisinin kaç pini vardır? *
Arduino
Arduino Mega kartı üzerindeki atmega2560 denetleyicisinin kaç pini vardır? *
Arduino
Arduino Mega kartında kaç adet analog giriş vardır ve bu pinler hangileridir? *
Arduino
Arduino Mega kartı üzerinde bulunan atmega2560 denetleyicisi kaç bittir?' *
Arduino
Arduino Uno üzerindeki atmega328 denetleyicisini harici bir programlayıcı ile programlamak için hangi pinler kullanılır? *
Arduino
Aşağıdakilerden hangisi Arduino çeşiti değildir? *
Arduino
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); komutu ile 2x16 karakter LCDnin Data5(D5) pini Arduinonun hangi pinine bağlanmıştır? *
Arduino
Arduino Uno üzerinde bulunan belirli pinlerden modülasyon ile 0-5V arasında belirtilen değerde gerilim çıkışı veren modülün adı nedir? *
Arduino
Arduino üzerinde kaç adet kristal osilatör vardır? *
Arduino
Arduino Uno R3 üzerinde bulunan atmega328 denetleyicisinin programlanması için hangi entegre bulunmaktadır? *
Arduino
Arduino kartını tasarlayan kişi kimdir? *
Arduino
Program aşağıdaki for döngüsüne girdiğinde 13 nolu pindeki LED kaç kez yanıp söner? *
Arduino
Captionless Image
Aşağıdaki program çalıştırıldığında Arduino seri porttan hangi veriyi gönderir? *
Arduino
Captionless Image
Aşağıdaki baud rate değerlerinden hangisi standart değer değildir? *
Arduino
Aşağıdaki program çalıştırıldığında Arduino seri porttan hangi veriyi gönderir? *
Arduino
Captionless Image
Aşağıdaki program çalıştırıldığında Arduino seri porttan hangi veriyi gönderir? *
Arduino
Captionless Image
Aşağıdaki dizi a[1][4] olarak çağrıldığında hangi sayı gelir? *
Arduino
Captionless Image
2 amper çeken bir motor Arduino ile çalıştırılmak istenirse araya hangi eleman bağlanabilir? *
Arduino
Arduino Uno üzerine programlanmamış atmega328 denetleyicisi takıldığı zaman hiç bir işlem yapmadan Arduino kartı üzerinde kullanılabilir mi? *
Arduino
Arduino Uno kartı üzerindeki 5 nolu pin atmega328 denetleyicisinin hangi port pinini temsil etmektedir? *
Arduino
Arduino Uno üzerindeki voltaj regülatörünün çıkış gerilimi ne kadardır? *
Arduino
Aşağıdaki değişkenlerde a^b işlemi yapılır ise sonuç ne olur? *
Arduino
Captionless Image
Aşağıdaki program çalıştığında 13 nolu pindeki led nasıl gözükür? *
Arduino
Captionless Image
Arduino Uno üzerindeki aref pini ne işe yarar? *
Arduino
Arduino Uno kartındaki PWM pinlerinin çözünürlüğü kaç bittir? *
Arduino
Aşağıdakilerden elemanlardan hangisi kullanılır ise Arduino ile kablosuz iletişim sağlanabilir? *
Arduino
Aşağıdaki kütüphanelerden hangisi Arduino IDE'sinin standart kütüphanesi değildir? *
Arduino
Arduino IDE'de yazılıp kaydedilen programların dosya uzantısı nedir? *
Arduino
Arduino Mega kartı üzerinde kaç adet UART pini vardır? *
Arduino
Arduino Due kartı üzerindeki Atmel SAM3X8E entegresinin saat frekansı kaç MHz'dir? *
Arduino
Arduino Due kartındaki giriş/çıkış pinlerinin çıkış akımı ne kadardır? *
Arduino
Arduino Uno kartının tavsiye edilen DC giriş voltajı ne kadardır? *
Arduino
Arduino nedir? *
Arduino
Arduino Uno ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? *
Arduino
Arduino derleyicisinin adı nedir? *
Arduino
Arduino Uno kartındaki atmega328 denetleyicisinin flash hafızasının boyutu ne kadardır? *
Arduino
Arduino Mega kartındaki atmega2560 denetleyicisinin flash hafızasının boyutu ne kadardır? *
Arduino
Arduino Unodaki 11, 10, 9 ve 3 nolu pinlerden alınabilecek PWM frekansı ne kadardır? *
Arduino
Arduino Unodaki 6 ve 5 nolu pinlerden alınabilecek PWM frekansı ne kadardır? *
Arduino
Arduino'da 9600 baud rate olarak ayarlanan seri iletişimde saniyede en fazla kaç karakter yollanabilir? *
Arduino
Arduino Uno'da A0 pinine bağlanan potansiyometre %25 çevrilmiş durumda ise ADC çevriminden sonra A0 pininden yaklaşık hangi değer okunur? *
Arduino
atmega328 denetleyicisinde kaç adet zamanlayıcı bulunmaktadır? *
Arduino
atmega2560 denetleyicisinin kaç adet giriş/çıkış portu vardır, bunlar hangileridir? *
Arduino
atmega2560 denetleyicisinde kaç adet zamanlayıcı bulunmaktadır? *
Arduino
Aşağıdaki komut derlendiğinde Arduino derleyicisi hangi hatayı verir? *
Arduino
Captionless Image
Arduino 10 nolu pinine pull up direnç ile bağlanmış butona basıldığı zaman dijital olarak hangi değer okunur? *
Arduino
pinMode(13, OUTPUT) komutu ile çıkış olarak ayarlanmamış olan 13 nolu pin lojik 1 veya lojik 0 yapılabilir mi? *
Arduino
Arduino Uno'daki A0-A5 nolu pinlerden analog çıkış alınabilir mi? *
Arduino
Aşağıdakilerden hangisi atmega328 denetleyicisinin zamanlayıcı pini değildir? *
Arduino
Birim uzunluğunu belirten ICR1 kaydedicisine 0x01F4 değeri atandığı zaman birim uzunluğu ne kadar olur? *
Arduino
Arduinonun desteklenen çevre birimler ile tek kanal haberleşmesini sağlayan kütüphanenin adı nedir? *
Arduino
Arduino Uno'nun TX, RX uart pinleri dışında diğer pinleri kullanarak seri haberleşme yapabilir mi? *
Arduino
Değişken adının sonuna [] işaretleri eklenip oluşturulan diziler ne işe yarar? *
Arduino
String a = "test123"; komutu ile tanımlanmış olan değişken, a[4] komutu çağrıldığı zaman sonuç ne gelir? *
Arduino
Aşağıdaki değişkenler program içerisinde b + a olarak çağrılır ise sonuç ne gelir? *
Arduino
Captionless Image
Aşağıdaki program çalıştırıldığında seri porttan hangi veriyi gönderir? *
Arduino
Captionless Image
Arduino Uno ile gerçek zamanlı saat yapılmak istenirse hangi entegre kullanılabilir? *
Arduino
Aşağıdaki komutlardan hangisi ile Arduino 5 nolu pini lojik 0 yapılmıştır? *
Arduino
Arduino programlama dilinde bulunan setup fonksiyonu ne zaman çalışır? *
Arduino
Aşağıdaki döngü bittiği zaman hangi pinler çıkış olarak ayarlanmış olur? *
Arduino
Captionless Image
Aşağıdaki döngü bittiği zaman hangi pinler lojik 1 yapılmış olur?

for (int i = 3; i < 8; i=i+2)
{
digitalWrite(i, HIGH);
} *
Arduino
Captionless Image
Dışarıdan fiziksel müdahale ile belirtilen aralıklarda direnç değiştiren elektronik eleman aşağıdakilerden hangisidir? *
Arduino
Arduino Uno ile seri iletişim kurmak için kullanılan Arduino Uno'nun donanımsal veri gönderme pini aşağıdakilerden hangisidir? *
Arduino
Arduino Megada bulunan 3 numaralı UART seri iletişim portunun alıcı pini aşağıdakilerden hangisidir? *
Arduino
Arduino Uno'nun 13,12,11,10,9,8,7 nolu pinlerine sırayla A,B,C,D,E,F,G nolu pinleri bağlanan 7 segment led gösterge bulunmaktadır.

digitalWrite(13, HIGH);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(10, HIGH);

Komutları çalıştırıldığı zaman segment üzerinde hangi sayı gözükür? *
Arduino
Captionless Image
Arduino Uno'nun 13,12,11,10,9,8,7 nolu pinlerine sırayla A,B,C,D,E,F,G nolu pinleri bağlanan 7 segment led gösterge bulunmaktadır.

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(12, HIGH);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(11, HIGH);

Komutları çalıştırıldığı zaman segment üzerinde hangi sayı gözükür? *
Arduino
Captionless Image
Aşağıdaki program çalıştırıldığı zaman seri porttan hangi veriler gider?

for (int i = 3; i < 27; i++)
{
Serial.println(i);
if (i*3 == 24)
{
break;
}
} *
Arduino
Captionless Image
serialEvent() kesmesi ne olduğu zaman meydana gelir? *
Arduino
Aşağıdakilerden hangisi veri iletişim protokolüdür? *
Arduino
atmega328 üzerinde bulunan I2C iletişim protokolünü sağlayan pinlerin isimleri aşağıdakilerden hangisidir? *
Arduino
Aşağıda I2C veri iletişim protokolü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? *
Arduino
Aşağıdaki elemanlardan hangisi I2C(iki kanal) protokolünü desteklemektedir? *
Arduino
Aşağıdakilerden hangisi dijital iletişim protokolü değildir? *
Arduino
Aşağıdakilerden hangisi SPI protokolünün pinlerinden değildir? *
Arduino
LM35 Sıcaklık sensörü ölçtüğü sıcaklığı veri çıkış pininden nasıl gönderir? *
Arduino
atmega ve bir çok denetleyicide bulunan Interrupt(kesme) nedir? *
Arduino
Arduino Uno kartı bilgisayar ile hangi pinleri kullanarak iletişim kurabilir? *
Arduino
Aşağıdaki komutlardan hangisi 5 nolu pine bağlı butonun lojik durumunu okur? *
Arduino
Aşağıdaki komutlardan hangisi A2 nolu pine bağlı potansiyometrenin analog değerini okur? *
Arduino
Aşağıdaki program çalıştığı zaman seri porttan hangi veriyi gönderir?

int a = B1101101;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println(a, DEC);
} *
Arduino
Captionless Image
Aşağıdaki program çalıştığı zaman seri porttan hangi veriyi gönderir?

int a = B1101101;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println(a, OCT);
} *
Arduino
Captionless Image
Break komutu ne işe yarar? *
Arduino
analogWrite(pin, değer); komutu ne işe yarar? *
Arduino
Serial.begin(baud); komutu ne işe yarar? *
Arduino
Serial.begin(9600); olarak başlatılmış bir iletişimde 2 saniyede en fazla kaç karakter gönderilir? *
Arduino
Arduino programlama dilindeki loop() fonksiyonu ne işe yarar? *
Arduino
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy