Elevenkät 2019 HT mellan- & högstadiet
Detta är en årlig enkät som besvaras anonymt av samtliga elever på Mariaskolan. Syftet med enkäten är att få en bild av hur ni elever trivs på Mariaskolan och vad vi kan förbättra.
1. Vilken klass går du i? *
Är du... *
Frågor om skolarbetet
2. Skolarbetet är intressant *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
3. Skolarbetet är roligt *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
4. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
5. Skolarbetet är för svårt för mig *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
6. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
7. Jag kan få svårare uppgifter om jag vill *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
8. På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
9. På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
10. På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
Frågor om dina lärare
Tänk på de lärare som du har oftast, till exempel din klassföreståndare.
11. Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
12. Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
13. Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
14. Mina lärare är rättvisa mot oss elever *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
Situationen på skolan
15. I min skola finns det extrauppgifter när man är klar *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
16. I min skola respekterar vi varandra *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
17. I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
18. I min skola finns det elever som jag är rädd för *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
19. Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
20. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev *
Stämmer inte alls
Stämmer helt och hållet
Trygghet & studiero
21. Det används fula ord eller svordomar på vår skola. *
Lite
Mycket
22. Det finns våld på vår skola. *
(Med våld menar vi att någon blir slagen)
Lite
Mycket
23a. Jag känner mig trygg med personalen på skolan. *
(Detta innefattar all personal på skolan.)
Lite
Mycket
23b. Om lite: Varför?
Your answer
24. Jag känner mig trygg med mina klasskamrater. *
Lite
Mycket
25a. Känner du arbetsro under lektionen? *
Lite
Mycket
25b. Om lite: Varför?
Your answer
26a. Jag känner mig trygg på rasterna. *
Lite
Mycket
26b. Om lite: När och var känner du dig otrygg?
Your answer
27a. Känner du dig otrygg i dusch/omklädningsrummet på skolan? *
Aldrig
Alltid
27b. Om ja, varför?
Your answer
28a. Känner du dig otrygg i dusch/omklädningsrummen på Fair-Play? *
Aldrig
Alltid
28b. Om ja, varför?
Your answer
29a. Känner du dig otrygg någon annan gång under skoldagen? *
Required
29b. Om ja: När och var?
Your answer
30a. Känner du till någon som blir mobbad på skolan? *
(Mobbning är en upprepad kränkande handling.)
Required
30b. Om ja: Vem?
Your answer
31a. Blir du mobbad på skolan? *
Required
31b. Om ja: Av vem?
Your answer
32. Något annat du vill säga?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mariaskolan. Report Abuse