ใบสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี2563
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเภทสมาชิกสามัญตลอดชีพ
สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสามัญสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข้อมูลส่วนตัว
ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล(ภาษาไทย) *
ชื่อ/นามสกุลเดิม(ถ้ามี) *
Name/Lastname (ภาษาอังกฤษ)
Name/Lastname เดิม(ถ้ามี)
ข้อมูลการศึกษา
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Clear selection
การศึกษา: ปริญญาบัตร
ระดับการศึกษา *
Required
เข้าศึกษาปี พ.ศ. *
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. *
รุ่นที่
คณะ *
สาขาวิชา *
เลขทะเบียนนักศึกษา
การศึกษา
ชื่อหลักสูตร
รุ่นที่
ปี พ.ศ. ที่จบหลักสูตร
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
กรุณากรอกเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
หมู่บ้าน/อาคาร *
ตรอก/ซอย
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ (0xx-xxx-xxxx) โปรดใส่ขีดกลาง
มือถือ (0xx-xxx-xxxx) โปรดใส่ขีดกลาง
E-mail address *
สถานที่ทำงาน
ชื่อกิจการ
ประเภทกิจการ
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
การติดต่อและรับเอกสาร
(หากมีการย้ายที่อยู่หรือสถานที่ทำงาน โปรดแจ้งให้สมาคมฯ ทราบด้วย เพื่อการแก้ไขที่อยู่ของท่านให้ถูกต้องได้ตลอดเวลา)
เจตจำนงค์
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเภทสมาชิกสามัญตลอดชีพ โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ และยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมฯ ตลอดจนส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเจริญก้าวหน้าต่อไป
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy