Přihláška na potáborový sraz 2020
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já (dále jen „Subjekt údajů”)
uděluji tímto společnosti Spolek přátel airsoftu, IČO 04782810 se sídlem v Chomutově, ul. Kmochova čp. 5452, PČ 430 03 zapsaný dne 24.2.2016 do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L 9805 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovávány:

jméno a příjmení,

emailová adresa,

telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zápis do evidence účastníků na Sraz 2020. / Zaslání informačních sdělení Správce / Zaslání informace o provedení platby.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Jeden rok po uskutečnění akce Sraz 2020.

4. Osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám.

Oprávněné instituce


Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání informačních sdělení Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

Správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele,

Zpracovatelem je pověřena společnost Google pomocí služby G Suite, která vyhovuje požadavkům Nařízení,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci ani žádné třetí osobě,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Spolek přátel airsoftu. Report Abuse