Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamiskonkurss 2019 / Конкурс признания некоммерческих организаций Ида-Вирумаа
Vali kategooria, milles tahad kandidaati esitada ja põhjenda oma valikut. Põhjenduseta kandidaadid ei lähe valimisel arvesse. Oluline on kandidaadi esitamisel tema tegevus 2019.aastal. Kirjuta kategooria alla ühenduse nimi ja põhjendus, miks just see ühendus või isik tunnustuse vääriline on.
Выбери категорию, в которую хочешь представить кандидата и обоснуй свой выбор. Кандидаты без обоснования не идут на конкурс. Желательно при представлении кандидата сделать акцент на деятельности 2019 года. Напиши под категорию название организации или имя человека и обоснование, а также почему именно эта организация или человек достоен признания.
Ida-Viru Aasta Parim KOP Rakendaja 2019 / Лучшее Использование Денег KOP в Ида-Вирумаа в 2019 году
Tunnustatakse ühingut, kes on kohaliku omaalgatus programmi (KOP) toetusraha kogukonna hüvanguks tulemuslikult rakendanud. /Признание организации, которые успешно использовали поддержку Программы Местной Инициативы (KOP) для благополучия общества. Palun põhjendage oma valikut/Пожалуйста, обоснуйте свой выбор
Your answer
Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2019 / Лучшее Использование Европейских Денег в Ида-Вирумаа в 2019 года
Tunnustatakse ühingut, kes panustab kogukonna arengusse ja on toetusraha tulemuslikult rakendanud. /Признание организации, которые успешно использовали европейские деньги для благополучия общества. Palun põhjendage oma valikut/Пожалуйста, обоснуйте свой выбор
Your answer
Ida-Viru Aasta Kodanikuühendus 2019 / Лучшее Гражданское Объединение Ида-Вирумаа 2019
Tunnustatakse ühingut, kes on 2019. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, on kutsunud või viinud ellu kogukonna jaoks olulisi sündmusi või muid kogukonda elavdavaid/abistavaid projekte ning on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega, on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas. / Признание организации, которая в 2019 году смогла улучшить местную жизнь и/или претворила в жизнь существенные события, оживляющие или развивающие сообщество, а также которая сотрудничает или готова сотрудничать с другими организациями и имеет хороший имидж среди местных жителей. Palun põhjendage oma valikut/Пожалуйста, обоснуйте свой выбор
Your answer
Ida-Viru Aasta Kodanikuühendus 2019 / Лучшее Гражданское Объединение Ида-Вирумаа 2019
Tunnustatakse ühingut, kes on 2019. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, on kutsunud või viinud ellu kogukonna jaoks olulisi sündmusi või muid kogukonda elavdavaid/abistavaid projekte ning on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega, on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas. / Признание организации, которая в 2019 году смогла улучшить местную жизнь и/или претворила в жизнь существенные события, оживляющие или развивающие сообщество, а также которая сотрудничает или готова сотрудничать с другими организациями и имеет хороший имидж среди местных жителей. Palun põhjendage oma valikut/Пожалуйста, обоснуйте свой выбор
Your answer
Ida-Viru Aasta Tegusaim Kodanik 2019 /Лучший Активный Гражданин Сообщества Ида-Вирумаа 2019
Tunnustatakse initsiatiivikat isikut, kes on oma tegevusega 2019. aastal silma paistnud ning kaasa aidanud oma piirkonna, maakonna või valdkonna positiivsele arengule. / Признание инициативного лица, который в 2019 года способствовал позитивному развитию общества своего региона, уезда или области. Palun põhjendage oma valikut/Пожалуйста, обоснуйте свой выбор
Your answer
Esitaja nimi ja kontaktid (telefon või e-posti aadress) / Имя и контакты представляющего кандидата (телефон и э-майл) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy