แบบสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรม Cops
เรื่อง รู้ลึก รู้รอบขอบเขตการเขียนหนังสือราชการ
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561
จัดโดย กลุ่มงาน KM สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ *
ประเภทตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน/สังกัด *
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม *
โปรดทำทุกข้อ
มาก
ปานกลาง
น้อย
หัวข้อและเนื้อหาที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
ได้รับความรู้ ทักษะและความเข้าใจเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
รูปแบบการจัดกิจกรรม ผ่าน VDO Conference
การบริหารจัดการ/การให้คำแนะนำ/การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัด CoPs ครั้งต่อไป หรือ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
โปรดระบุ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service