Training Camp U.E. Santboiana 2020
INSCRIPCIÓ:
CORREU ELECTRÒNIC *
Your answer
NOM I COGNOMS DEL NEN/A *
Your answer
DATA DE NAIXEMENT *
MM
/
DD
/
YYYY
DNI *
Your answer
ADREÇA *
Your answer
POBLACIÓ *
Your answer
CODI POSTAL *
Your answer
LLICÈNCIA FEDERATIVA - Cal especificar el nom del club amb el que està federat i aportar la llicència, o qualsevol altre tipus de document acreditatiu. *
Your answer
NOM I COGNOMS DEL PARE / MARE / TUTOR LEGAL *
Your answer
DNI DEL PARE / MARE / TUTOR LEGAL *
Your answer
TELÈFON FIX
Your answer
TELÈFON MÒBIL PARE *
Your answer
TELÈFON MÒBIL MARE *
Your answer
SETMANA.
MATI
TARDA
TOT EL DIA
DEL 29 DE JUNY AL 3 DE JULIOL
DEL 6 DE JULIOL AL 10 DE JULIOL
DEL 13 DE JULIOL AL 17 DE JULIOL
DEL 20 DE JULIOL AL 24 DE JULIOL
DEL 27 DE JULIOL AL 31 DE JULIOL
TÉ ALGUNA INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA? - En cas afirmatiu, cal aportar un informe mèdic que descrigui el tipus d'intolerància. *
FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT - Un cop rebut el full d'inscripció, us farem arribar un mail amb l'import total a abonar. Un cop rebut el mail, disposeu de 5 DIES per fer el pagament. En cas contrari, es cancel·larà la sol·licitud d'inscripció. El pagament es farà mitjançant transferència bancària al número de compte de Banc Sabadell ES20 0081 1609 1600 0100 3006. El concepte del pagament ha de ser TRAINING CAMP 2020 + NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE. Els descomptes aplicables són: *
REUNIÓ INFORMATIVA DIA 25/06/2020 a les 18:30h. Si finalment per la normativa vigent no es pogués dur a terme en data i forma prevista, contactarem amb vosaltres per donar a conèixer de quina manera la farem.
REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES -Responsable: Unió Esportiva Santboiana – NIF: G08561441 Dir. Postal: C/Baldiri Aleu 1-7, 08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona. En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. D´acord amb la LOPD les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en la Fundació Unió Esportiva Santboiana estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries - Autoritzo a FUES per que tracti les dades personals d´aquest document o que es derivin de la seva relació amb nosaltres i el abona. Així mateix sol·licito la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar-lo com a client. Us informem que el centre acostuma a realitzar fotografies de les nombroses activitats que realitzen els vostres fills/lles. En compliment del Reglament General de Protecció de Dades aprovat en la Unió Europea sol·licitem la vostra autorització per poder publicar les fotos que es realitzin en xarxes socials, blogs, cartells, flyers, pàgina web i altres mitjans habituals, amb l'objectiu exclusiu de la divulgació i promoció de les activitats. Com l'únic interès que tenim és el de posar a la vostra disposició les imatges, MAI identificarem als alumnes pel seu nom i cognoms ni seran publicades en cap altre mitjà, garantint que el contingut no atemptarà en cap cas el dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge dels vostres fills/lles.󠆬 *
Que autoritzo a l’equip de monitors/es de la Unió Esportiva Santboiana perquè realitzi petites cures i perquè administri al meu fill/a medicaments que jo mateix/a autoritzaré per escrit i donaré en mà als responsables del campus. Dins d’aquesta autorització s’inclouen aquells medicaments prescrits pel seu metge i anotats en el full sanitari que s’hagi de prendre en el transcurs de l’activitat, com també aquells d’altres medicaments com ara antihistamínics, antitèrmics, antiinflamatoris i analgèsics, que normalment es lliuren sense recepta i que contenen àcid acetilsalicílic, ibuprofè o paracetamol. *
En tant que els jugadors tenen llicència federativa, continuen cobert per la Mutua Esportiva MUTUACAT, a l’igual que durant la resta de la temporada. En cas de lesió, es seguirà el mateix protocol que durant la temporada esportiva. Tot i així, i només en cas d’emergència extrema, autoritzo a l’equip de monitors/es de la Unió Esportiva Santboiana a prendre totes les decisions medico-quirúrgiques que calguin, sota la pertinent direcció facultativa, i sempre i quan no s’hagi pogut contactar amb mare/pare/tutor. Aquestes decisions tindran la única finalitat de salvaguardar la integritat física i la salut del meu fill/a. *
Required
Que autoritzo al meu fill/a que pugui ser traslladat/da en vehicle públic en cas de necessitar atenció mèdica no urgent ni especialitzada. En cas d’urgència, es farà servir una ambulància. *
Que autoritzo al meu fill/a a marxar sol a casa una vegada finalitzada l’activitat en el que està inscrit/a exonerant a la Unió Esportiva Santboiana de totes les responsabilitats que se’n deriven. *
La Unió Esportiva Santboiana es reserva el dret d’anul·lar les activitats en el cas que l’autoritat competent sanitària així ho estableixi. En aquest cas, ES RETORNARÀ L'IMPORT ÍNTEGRE DE LA INSCRIPCIÓ. No obstant, en el cas que l’activitat hagi començat, es retornarà l’import proporcional al temps d’activitat no gaudit. L'activitat està subjecte a limitació d'aforament en el moment d'iniciar el campus. En cas d'haver d'aplicar restriccions en el nombre d'inscrits formalitzats, s'acollirà als campers en l'ordre estricte de la data d'inscripció (es considera data d'inscripció, la data de pagament). La data d'inici i final del TRAINING CAMP són les establertes en aquesta inscripció, en cas de modificacions obligades per les autoritats, ens posarem en contacte amb vosaltres per notificar les novetats que poguessin sorgir. -Les activitats oferides estan subjectes a possibles canvis. - Heu d’adjuntar juntament amb la inscripció, el calendari vacunal actualitzat del inscrit. És requisit indispensable per la inscripció. - En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.- El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta. Us comunicarem quan haureu de presentar la declaració responsable signada. - D’acord amb la Ley General de Defensa de los Consumidores (Llei 3/2014, de 27 de març) teniu el dret de desistiment dins dels 14 primers dies posteriors a la formalització de la inscripció. Un cop superat aquest termini i fins l’inici de l’activitat es retornarà també l’import íntegre de la inscripció en cas d'anul·lació. Un cop iniciada l’activitat no es retornarà cap import tret de motius mèdics justificats.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy