ขอความร่วมมือนิสิตทุกคนลงทะเบียนแบบคัดกรองโรคโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยสุขภาพของนิสิต ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและคัดกรอง จึงขอความร่วมมือนิสิตทุกคน รวมถึงนิสิตที่จะเดินทางกลับมหาวิทยาลัย โปรดตอบแบบสอบถามคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามความเป็นจริง ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะใช้ในกรณีจำเป็นในการสอบสวนโรคตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป


ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อ-สกุลนิสิต *
คณะ *
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
ที่พักปัจจุบัน *
ในช่วง 1 เดือนนี้ ท่านพักอาศัย หรือ เดินทางไปนอกจังหวัดสงขลา หรือจังหวัดพัทลุงหรือไม่ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University.