Zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne

Niniejsza ankieta skierowana jest do Uczniów i Rodziców ZSO nr 1, w celu rozpoznania zapotrzebowania na organizację pozalekcyjnych, odpłatnych zajęć dodatkowych.
Zajęcia te mają na celu umożliwienie uczniom wspólne rozwijanie zainteresowań na terenie szkoły, oszczędzając czas na dojazdy oraz dając możliwość integracji środowiska szkolnego.
Dodatkowo po wstępnym rozpoznaniu możliwości zauważyliśmy, że zajęcia te mogą być także konkurencyjne cenowo.

UWAGA! Ankieta służy rozpoznaniu potrzeb i nie stanowi obietnicy realizacji wszystkich punktów, o które pytamy.
Realizacja punktów będzie podlegała weryfikacji z możliwościami sprostania wymaganiom postawionym przez ankietowanych.
Ankieta ma wyłonić zadania krótko i długoterminowe.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question