Dotazník o směřování ČSV po volbách
Letošní rok je ve znamení voleb do orgánů na všech úrovních svazu, a to je vhodná příležitost ke změnám. Pokud se nechcete připojit k těm, kteří pouze kritizují, ale sami se snaží něco pro druhé udělat, prosím vyplňte poctivě následující formulář.
Vyplňujete dotazník za OO nebo z ZO? *
Jste spokojen s fungováním ČSV? *
Potřebuje podle Vás ČSV reformovat? *
Chcete, aby Váš okres zastupoval v RV stávající člen nebo někdo nový? *
V další sekci jsou konkrétní otázky na téma reformy svazu včelarů. Prosím vyplňte je, abychom se dozvěděli, jakým směrem by se měl v budoucnu svaz včelařů orientovat.
Souhlasíte s tím, že hlavním posláním svazu není získávání dotací?
Souhlasíte s tím, že hlavním posláním svazu není vývoj a prodej léčiv?
Souhlasíte s tím, že hlavním posláním svazu není dotování šlechtitelských chovů?
Souhlasíte s tím, že hlavním posláním svazu by měl být lobbing? Tedy jednání se zákonodárci nad zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy, jednání s veterinární správou, státní správou, obcemi a městy.
Souhlasíte s tím, že hlavním posláním svazu by mělo být vzdělávání a osvěta chovatelů včel?
Souhlasíte s tím, že hlavním posláním svazu by mělo být vzdělávání a osvěta laiků, neboť s nimi žijeme ve stejném prostředí?
Souhlasíte s tím, že hlavním posláním svazu by mělo být vyjednávání výhodných podmínek poskytování služeb členům svazu u partnerů jako jsou pojišťovny, dodavatelé technického vybavení, právního poradenství a advokátních služeb.
Souhlasíte s tím, že hlavním posláním svazu by mělo být partnerství se včelařskými organizacemi napříč Evropou, resp. Světem za účelem ochrany zájmů včelařů na úrovni EU.
Měl by svaz včelařů zastupovat zájmy
Považujete za důležité, aby placení funkcionáři svazu nesli osobní odpovědnost za svá rozhodnutí?
Děkuji za Váš čas strávený vyplněním dotazníku. Pomůže nám to zodpovědět otázku zda je mezi námi vůle se situací ve svazu včalřů něco udělat.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy