124-ภาสินี ประมูลเฉโก
ชื่อหลักสูตร *
คำถามการประเมิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ส่วนนำหลักสูตร
2.ความเหมาะสมของเนื้อหา
3.ความทันสมัยของเนื้อหา
4.กิจกรรมประกอบเนื้อหา
5.การอ้างอิงเนื้อหา
6.คุณภาพของภาพประกอบเนื้อหา
7.คุณภาพของวิดีโอประกอบเนื้อหา
8.คุณภาพของข้อความ
9.การออกแบบและจัดวาง
10.การประเมินเหมาะสม
จุดเด่น *
จุดที่ควรพัฒนา *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. Report Abuse