ฟอร์มการรับสมัครนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ผ่านทางออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
เกณฑ์การรับสมัคร
1) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กที่เกิดในช่วงระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2560 – 16 พ.ค. 2561
2) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กที่เกิดในช่วงระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2559 – 16 พ.ค. 2560
3) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กที่เกิดในช่วงระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2558 – 16 พ.ค. 2559

หลักฐานการรับสมัคร (สมัครทางออนไลน์ให้ยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานตามด้านล่างภายในวันที่ 30 เม.ย.2564 พร้อมทั้งระบุชื่อสกุลนักเรียน)
1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
อนุบาลรูปถ่ายเป็นชุดธรรมดาหรือชุดนักเรียน
2) สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
6) สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
7) หนังสือย้ายจากโรงเรียนเดิม(สำหรับนักเรียน อ.2 และ อ.3 ที่เรียนจากโรงเรียนเดิม)


**กรุณาระบุอีเมลล์ให้ถูกต้อง เพื่อทางโรงเรียนจะนำส่งใบประจำตัวผู้สมัครนักเรียน ภายใน 3 วัน หลังจากท่านสมัครเรียบร้อยแล้วหากระบุไม่ถูกต้องท่านจะไม่สามารถรับใบประจำตัวผู้สมัครนักเรียนได้
Email address *
สมัครระดับชั้น (หากผู้ปกครองระบุไม่ถูกต้องทางโรงเรียนจะแก้ไขเอง) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy