Jak rozpocząć działalność społeczną? Nie tylko zakładanie fundacji i stowarzyszeń. QUIZ
1. Czy wolontariusz może pomagać („wykonywać świadczenia na rzecz”) organizacji pozarządowej?
1 point
Clear selection
2. Do powstania stowarzyszenia zwykłego wystarczą:
1 point
Clear selection
3. Organizatorem zbiórki publicznej może być:
1 point
Clear selection
4. O tym, kto i jak podejmuje decyzje w NGO, jaki jest tryb wyboru jej organów, jakie ma cele, decyduje:
1 point
Clear selection
5. Czy w fundacji trzeba powołać wewnętrzny organ kontroli?
1 point
Clear selection
6. Co będzie lepszą formą prowadzenia regularnych, długofalowych działań społecznych dla grupy kilkunastu zaprzyjaźnionych osób?
1 point
Clear selection
7. Gdzie najlepiej szukać organizacji pozarządowych, w których działania mogę się włączyć?
1 point
Clear selection
8. Czy rejestrując w KRS organizację pozarządową mogę od razu zdecydować, że będzie ona miała status organizacji pożytku publicznego (OPP) i będzie zbierać 1%?
1 point
Clear selection
9. Podejmując decyzję o powołaniu do życia NGO trzeba być ostrożnym, ponieważ organizacje mają nie tylko przywileje, ale i obowiązki. Jednym z obowiązków wszystkich organizacji jest:
1 point
Clear selection
10. Czy w stowarzyszeniu rejestrowym trzeba powołać wewnętrzny organ kontroli?
1 point
Clear selection
Submit
This form was created inside of Stowarzyszenie Klon/Jawor. Report Abuse