CHESTIONAR - cadre didactice
Violența are multiple manifestări și înțelesuri și este omniprezentă, de la nivelul individului, la cel al grupului, al familiei și al societății. Manifestările violenței interpersonale sunt complexe, dar ușor de recunoscut, în calitate de victimă, observator sau agresor.

Violenţa domestică acoperă o varietate de abuzuri (fizice, sexuale, psihologice, emoţionale, financiare etc.) pe care o persoană le comite împotriva partenerului sau a unui membru al familiei, dintr-o relaţie strânsă.

Abordarea violenței domestice de către cadrele didactice are rolul crucial de a educa și preveni, de o oferi sprijin și de a îi proteja pe cei abuzați.

Privind identificarea nevoii de formare continuă/perfecţionare în anul şcolar 2018-2019
DATE PERSONALE
Nume complet *
E-mail *
Telefon *
Județul *
Sex *
Funcţia didactică *
Specialitatea *
Gradul didactic *
Gradul didactic (obţinut în anul) *
Vechimea în învăţământ *
Nivel de învăţământ la care predaţi *
Mediul de provenienţă (în care este localizată şcoala la care predaţi) *
Chestionar
1. Precizaţi dacă în anul şcolar curent aţi participat la activităţi de formare: *
2.1. Dacă aţi răspuns afirmativ la întrebare, enumeraţi cursurile la care aţi participat:
2.2. În ce măsură aţi aplicat la clasă competenţele dobândite la cursurile de formare ? *
3. Aţi acumulat în ultimii 5 ani de activitate didactică cele 90 CPT? *
Precizaţi creditele acumulate si programele de formare
4. Ce tip de program aţi prefera să urmaţi (puteţi opta pentru mai multe variante): *
Required
5. Ce formă de organizare a activităţilor de formare preferaţi? (puteţi alege mai multe variante): *
Required
6. În care din următoarele domenii credeţi că ar trebui să vă dezvoltaţi competenţele? *
Required
7. Care dintre componentele enumerate mai jos v-ar interesa în viitoare programe de formare (răspuns mutiplu): *
Required
8. În cazul în care vă interesează formarea în domeniul prevenirii violenței domestice, care dintre temele de mai jos v-ar fi utile pentru îndeplinirea responsabilităţilor dvs. ca diriginte/consilier/cadru didactic? *
Required
9. În ce măsură simțiți nevoia de a dezvolta următoarele competențe în cadrul unui curs de formare în domeniul prevenirii violenței domestice: *
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură/Deloc
Competențe de comunicare
Cunoașterea și comunicarea facilă a informațiilor legate de violență
Înțelegerea dinamicii violenței domestice
Utilizarea adecvată a noțiunii de egalitate de gen
Identificarea elementelor situațiilor de risc de abuz/neglijare
Colaborarea cu comunitatea în scopul realizării unui parteneriat autentic în direcția prevenirii violenței
Identificarea metodelor de abordare a potențialelor victime copii
Înțelegerea rolului legal al cadrului didactic în situații de violența domestică
Utilizarea de metode non-formale de prevenire, cu un limbaj nonverbal și paraverbal adecvat
Oferire și primire de feedback
Facilitarea dialogului deschis între elevi
Rezolvarea conflictelor
Identificarea nevoilor de informare ale elevilor și oferirea unor răspunsuri adaptate și corecte științific
Utilizarea de diverse mijloace de informare, care conțin mesaje educative referitoare la prevenirea violenței (filme, prelegeri, prezentări etc.)
Adaptarea metodelor selectate la nevoile grupului de elevi
Identificarea și aplicarea de soluții pentru abordarea creativă a prevenirii comportamentelor violente
Alte competențe:
În această secțiune vă rugăm să includeți orice comentarii și să evidențiați orice lacune în materie de competențe care considerați că ar trebui abordate în cadrul unui curs de formare în domeniul prevenirii violenței domestice: *
Vă mulțumim!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service