แบบสอบถามสำหรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (รุ่นที่ 91)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 91

ระหว่างที่มีการอบรมหลักสูตร นบส.1 หากสำนักงาน ก.พ. จะจัดการอบรมด้วยระบบออนไลน์
ขอให้ท่านกรุณาตอบคำถามดังต่อไปนี้
โปรดระบุรหัสผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สามารถตรวจสอบได้จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.) *
โปรดระบุชื่อและนามสกุลของท่าน *
โปรดระบุ Email Address เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารและรับส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรม *
ในช่วงเวลาที่มีการอบรมหลักสูตร นบส.1 หากสำนักงาน ก.พ. จะจัดการอบรมด้วยระบบออนไลน์ ท่านมีแนวโน้มที่จะเข้าเรียนระบบออนไลน์ดังกล่าว จากที่ใด (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The George Washington University. Report Abuse