INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL I LUDOTECA
Abans d'omplir el present formulari llegiu detingudament i amb atenció el seu contingut atès que no és editable un cop enviat, així com tampoc es pot imprimir un sumari amb la informació introduïda.

IMPORTANT: Cal que ompliu aquest formulari si voleu inscriure el vostre fill/filla faci el servei d'acollida matinal i ludoteca, ja sigui de forma fixe o eventual. Si useu aquest servei eventualment, l'empresa organitzadora, Girolleure, us entregarà a final de mes una nota amb les hores totals consumides amb l'import que cal ingressar.

IMPORTANT: L'alta en la modalitat fixe serà efectiva a partir del primer dia del mes següent de realitzar la inscripció.

INFORMACIÓ I REQUISITS

1. Prioritat d'admissió: Primer els socis de l’AMPA i segon per l'ordre d’enviament del formulari de sol·licitud d'inscripció.

2. Pagament del servei fixe:
- El proveïdor del servei girarà el rebut a mes vigent entre els dies 1 i 10 de cada mes, per tant el primer rebut serà al principi del mes d’octubre.
- En un punt d'aquest formulari podreu indicar-nos si el número de compte en el que es girin els rebuts és el que ja heu facilitat a l'Ampa aquest curs. En cas de que volgueu indicar-nos un número de compte diferent, caldrà que envieu un full de diligència bancària a extraescolars.ampapericot@gmail.com degudament omplert i segellat. Trobareu el full de diligència bancaria a la web de l'AMPA, a les seccions d'acollida i de ludoteca.

Pagament del servei eventual:
- L'empresa organitzadora, Girolleure, us entregarà a final de mes una nota amb les hores totals consumides i el import que cal ingressar.
- El pagament s’ha de fer per transferència bancària o ingrés a “La Caixa de pensions”, al núm. de compte: ES70 2100 1631 6002 0008 8877 i indicant: nom de l’escola, nom i cognoms del alumnes (exemple: Pericot Maria Garcia Ferrer)

3. Devolució de rebuts:
En cas de rebuts retornats hi haurà un càrrec de 8,50 €. En cas de dos rebuts consecutius retornats es donarà el nen de baixa del servei.

4. Modificacions en la inscripció:
En el cas que us adoneu que heu comès algun error en omplir aquest formulari, podeu tornar a complimentar una nova sol·licitud d'inscripció. Per tant, es pendrà com a referència l'últim formulari rebut per nen/nena i no es tindran en compte els anteriors.

5. Altes i baixes:
5.1. En cas de baixa caldrà omplir el formulari de baixa que trobareu a la web de l'AMPA.

5.2. L’alta es pot realitzar en qualsevol moment del curs, a través d'aquest formulari, sempre i quan hi hagin places disponibles. L'alta serà efectiva a partir del primer dia del mes següent de realitzar la inscripció.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service