Ewaluacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego/ ankieta dla rodziców /rok szkolny 2018/2019
Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości uznawanych przez Państwa. Informacje, które Państwo zamieścicie pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.
Czy Pana/i dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? *
Czy Pana/i dziecko jest w klasie akceptowane i dowartościowane? *
Czy Pana/i dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia sportowe i pozalekcyjne? *
Czy Pana/i dziecko ma świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień? *
Czy podczas zebrania rodziców został Pani/u przedstawiony Program Wychowawczo- Profilaktyczny? *
Czy działania wychowawczo - profilaktyczne szkoły wspomagają fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój ucznia? *
Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/u przedstawione zagadnienia poruszane na zajęciach z wychowawcą? *
Czy szkoła zauważa problemy uczniów? *
Czy pracownicy szkoły w miarę potrzeb i możliwości udzielają Pani/u pomocy w rozwiązywaniu problemów z dziećmi? *
Czy Pani/Pana dziecko zwraca się do nauczycieli ze swoimi problemami? *
Czy bierze Pan/i udział w pracach na rzecz szkoły? *
Co Pana/i zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie profilaktyki i wychowania? /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/ *
Required
Jakie, Pana/i zdaniem, szkoła powinna realizować działania dodatkowe/inne niż dotychczas w zakresie profilaktyki i wychowania? *
Your answer
Dziękuję za wypełnienie formularza ankiety
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service