Formularz zgłoszeniowy Wolontariusza

Wypełnienie niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzani i przechowywanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja Akcja Bałtycka, ul. Śląska 78E/8, 80-380 Gdańsk. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na wolontariat. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question