הסכם השתתפות - בוגר
ברכות להצטרפותכם לחוגים ולפעילויות של רשת המתנ"סים אילת.

הרשת דואגת לשרת אתכם ולתת מענה לבקשותיכם ככל שניתן, יחד עם זאת אנו מבקשים להביא לידיעתכם
את תקנות רשת המתנ"סים בעת ההתקשרות עימנו.

נהלי הרשמה ותשלום:

• פעילות החוגים תחל 1.9 ותסתיים ביום 30.6
• הרישום והתשלום לפעילות המתנ"ס הם לכל תקופת שנת הפעילות.
• לא ניתן להרשם ולשלם עבור חלק מתקופת הפעילות.
• פתיחת חוג/קורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים.
• משתתף יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה הכולל: הרשמה באמצעות המחשב וסיום נוהל התשלום.
• ניתן לשלם בכרטיסי אשראי, מזומן או בהמחאה.
• בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות, עפ"י רשימת החופשות המפורסמת.
לתשומת לבכם: מחירי החוגים כוללים חומרים (אלא אם כן צוין אחרת).

ביטול השתתפות בחוג או מעבר לפעילות אחרת והחזר כספי:

• ניתן לפרוש מחוג ע"י הגשת בקשה בכתב במזכירות המתנ"ס. באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש את הבקשה.
• הביטול יכנס לתוקף החל מהחודש שלאחר תאריך בקשת הביטול.
• משתתף המפסיק את פעילותו בחוג, יוכל לעבור לפעילות אחרת ברשת. במידה ואינו מעוניין לעשות כן, הביטול והחזר הכספים יכנסו לתוקף
החל מהחודש שלאחר תאריך הודעת הביטול, עפ"י החלק היחסי של התקופה שבה היה רשום לחוג.
• אופן החזרת הכספים הוא עפ"י אופן התשלום בה השתמש הרוכש. למשלמים בכרטיס אשראי, ינתן זיכוי בכרטיס האשראי בהתאם
לתשלומים. למשלמים באמצעות המחאה, יוחזרו ההמחאות הרשומות לפקודת המתנ"ס.
על כל המחאה שתוחזר יחויב המשתתף ב - 10 ₪ עמלה. למשלמים במזומן, כספם יוחזר באמצעות העברה בנקאית
• אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
• בכל מקרה, ביטול יעשה אך ורק ע"י המתנ"ס ולא ישירות מול הבנק.

ביטול מנוי תאטרון /הרצאות או מעבר לפעילות אחרת והחזר כספי:

• ניתן לבטל מנוי ע"י הגשת בקשה בכתב במזכירות המתנ"ס. באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש את הבקשה.
• הביטול יכנס לתוקף החל מהמפגש הבא שלאחר תאריך בקשת הביטול.
• משתתף המפסיק את פעילותו, יוכל לעבור לפעילות אחרת ברשת. במידה ואינו מעוניין לעשות כן, הביטול והחזר הכספים יכנסו לתוקף החל
מהמפגש הבא שלאחר תאריך הודעת הביטול עפ"י החלק היחסי של המפגשים שבה היה רשום, פרט לדמי ביטול בגובה של 5% מהעסקה.

ביטול רישום לקורס או מעבר לפעילות אחרת והחזר כספי:

• ניתן לבטל את הרישום לקורס לפני תחילת הקורס, ע"י הגשת בקשה במזכירות המתנ"ס. באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש את הבקשה.
• לא יינתן החזר כספי בעבור ביטול במהלך הקורס .

הנחות:

• לשני משתתפים בחוגים מאותה משפחה, או למשתתף בשני חוגים ינתן 10% הנחה לחוג השני, הזול מביניהם.
• לשלושה משתתפים ינתנו 15% הנחה לחוג שלישי, הזול מביניהם.
• אין כפל הנחות.

ביטוח:

הרשת דואגת לבטח את אחריותה החוקית כלפי משתתפיה בפעילות הרשת.
במקרה של אירוע/תאונה, באחריותכם להודיע מיידית למדריך החוג/פעילות. המדריך ידאג למלא דוח תאונה, להעביר את פרטי האירוע על גבי טופס מתאים הנמצא במזכירות, על מנת שנוכל להעביר הודעה מסודרת לחברת הביטוח. אין הרשת מתחייבת לקבל הודעות שנמסרו באיחור. אנו מחויבים לנהוג עפ"י הוראות חב' הביטוח.

הצהרה רפואית
סמן במקום המתאים *
לצורך תיעוד ופרסום אירועי רשת המתנ"סים, אנו מצלמים את הפעילויות המתקיימות במתנ"סים במהלך השנה. אנו מבקשים את אישורכם לתיעוד ופרסום תמונות השתתפות בפעילויותינו.
שם פרטי + שם משפחה של המשתתף *
Your answer
שם פרטי + שם משפחה של ראש המשפחה
Your answer
תאריך לידה *
MM
/
DD
/
YYYY
כתובת *
Your answer
טלפון נייד *
Your answer
כתובת מייל *
Your answer
מין *
שם החוג/פעילות *
Your answer
שם מתנ"ס / אגף *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service