VII edycja pielgrzymki na hulajnogach i rolkach
Bielsko - Biała -> Szczyrk 13.10.2018 r. godz. 9:00
Nazwisko i imię *
Your answer
Adres zamieszkania (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) *
Your answer
PESEL *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Nr telefonu *
Your answer
Wiek *
Required
Koszt *
Regulamin *
Postanowienia ogólne:1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym, w intencji młodych uzależnionych od narkotyków i dopalaczy.2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto: 2.1. jest fizycznie przygotowany do pokonania zaplanowanego dystansu na hulajnodze bądź rolkach 2.2. akceptuje jej religijny i sportowy charakter 2.3. pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczery sercem poszukuje Boga 2.4. będzie stosował się do zarządzeń organizatorów pielgrzymki 2.5. dokona zapisu na pielgrzymkę oraz wpłaty i zaakceptuje niniejsze zasady 3. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki uczestników obowiązuje: 3.1. bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych i palenia tytoniu, stosowania używek3.2. telefonów komórkowych można używać tylko w trakcie przerwy Udział oraz wymagania:4. W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby powyżej 18 lat. 4.1. Organizatorzy dopuszczają udział osób poniżej 18 roku życia w przypadku: 4.1.1. Osób w wieku 15 – 18 lat na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów (pisemną zgodę należy dostarczyć w dniu pielgrzymki do organizatorów) 4.1.2. Osób poniżej 15 roku życia pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.luce.org.pl W przypadku osób niepełnoletnich w wieku 15-18 lat, pisemną zgodę należy dostarczyć w dniu pielgrzymki do organizatorów. 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną w stopniu podstawowym. 7. Każdy uczestnik do pielgrzymowania powinien posiadać: 7.1. sprawne rolki lub hulajnogę 7.2. kask, odpowiednio dopasowany i zapięty przez cały czas przejazdu 7.3. ochraniacze oraz dodatkowe elementy odblaskowe – nieobowiązkowe, jednak zalecane wszystkim pielgrzymom 8. Każdy uczestnik powinien umieć jeździć na rolkach/hulajnodze w stopniu średnio zaawansowanym, w szczególności powinien umieć: 8.1. poruszać się do przodu z prędkością ok. 20 km/h 8.2. zjeżdżać z góry o średnim nachyleniu prowadząc rolki równolegle na odcinku min. 500 m 8.3. zatrzymać się bez upadku dowolną techniką, w kierunku jazdy, z prędkości 30 km/h Zasady poruszania się :9. Pielgrzymka porusza się w zwartej grupie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, na których obowiązują ją przepisy ruchu drogowego. 10. Organizator wyznacza dla każdej grupy: 10.1. dwóch kierowców-pilotów, poruszających się oznakowanymi samochodami i wyznaczających początek oraz koniec grupy 10.2. grupę porządkowych, posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania ruchem na pielgrzymce, ubranych w pomarańczowe kamizelki z napisem „Kierowanie ruchem”, które nadzorują poruszanie się kolumny oraz odpowiadają za kierowanie ruchem samochodowym 10.3. przewodnika grupy, odpowiednio wcześniej oznakowanego, który koordynuje pracę pozostałych osób oraz podejmuje decyzje w przypadku innych okoliczności nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie 11. Uczestnicy zobowiązani są do: 11.1. bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym 11.2. przestrzegania wskazań służby porządkowej oraz organizatorów pielgrzymki 11.3. dostosowania się do dyscypliny grupowej 12. Na trasie obowiązuje kategoryczny zakaz: 12.1. samowolnego opuszczania grupy, bez powiadomienia organizatora lub wyznaczonych przez niego osób 12.2. przejeżdżania na przeciwny pas jezdni, lub w przypadku drogi o dwóch pasach ruchu wyjeżdżania ze skrajnego, prawego pasa ruchu 12.3. używania samochodów-pilotów jako pomocy w jeździe (obowiązuje zakaz tzw. „ciągnięcia się” za samochodem) Postanowienia końcowe:13. Koszt pielgrzymki: 15 zł. Jest to ofiara za pakiet pielgrzyma w skład, którego wchodzą: ubezpieczenie, zabezpieczenie medyczne, posiłek, smycz, identyfikator. W przypadku złych warunków atmosferycznych opłata zostanie przeznaczona jako wstęp na Luce Arenę w Bielsku – Białej (ul. Legionów 26/28, budynek F). 14. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, brak wymaganych umiejętności, utrudnianie innym uczestnictwa w pielgrzymce, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: 14.1. Upomnienie 14.2. Usunięcie z pielgrzymki 15. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z pielgrzymki organizatorzy nie zwracają opłat za pielgrzymkę. 16. Zapisu oraz wpłaty za pielgrzymkę można dokonać bezpośrednio w siedzibie Organizatora Luce Arena w Bielsku – Białej (ul. Legionów 26/28, budynek F) lub poprzez formularz na stronie www.luce.org.pl i dokonanie wpłaty na konto fundacji Luce: Numer konta bankowego: 73 1050 1070 1000 0090 3046 5125, ING BANK ŚLĄSKI S.A.Tytuł wpłaty: Imię, nazwisko (osoby zgłaszającej się), Darowizna na cele statutowe Wpłata powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora nie później niż 11. października 2018 r. 17. Osoby, które nie posiadają hulajnogi/rolek, a chciałyby wziąć udział w pielgrzymce są proszone o kontakt mailowy: fundacjaluce@gmail.com wraz z podaniem szczegółowych informacji o zapotrzebowaniu na konkretny sprzęt (typ: hulajnoga czy rolki, rozmiar buta w przypadku rolek, rozmiar w przypadku kasku i ochraniaczy). Organizatorzy w miarę możliwości postarają się zapewnić sprzęt. Opłata za wypożyczenie sprzętu: 20 zł za rolki/hulajnogę, 10 zł za komplet ochraniaczy wraz z kaskiem oraz kaucja zwrotna w wysokości 100 zł. Wszelkie płatności za wypożyczenie sprzętu należy uregulować w dniu pielgrzymki w recepcji Luce Areny (ul. Legionów 26/28, budynek F, Bielsko – Biała). 18. Każda osoba biorąca udział w pielgrzymce udziela zgody na wykorzystanie wizerunku w fotorelacji z wydarzenia. Organizator oświadcza, że zdjęcia wykonane podczas imprezy będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych Organizatorów, na co uczestnik wyraża zgodę. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania wizerunku. 19. Rejestrując się, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Fundację Luce, znajdują się przy ul. Legionów 26/28 budynek F w Bielsku-Białej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926, j.t. z późn. zm.) dla celów wymiany informacji ze zgłaszającym się na wydarzenie a w późniejszym czasie dla celów związanych z promocją innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Luce. Każdy rejestrujący się uczestnik oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.20. Każdy uczestnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w pielgrzymce. 21. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych. 22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne. W przypadku odwołania pielgrzymki Organizator zapewni atrakcje krytym rolkowisku Luce Arena w Bielsku Białej.23. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service