Анкета для вчителів інформатики

Шановний колего!
Пропонуємо вам узяти участь у моніторинговому дослідженні освітніх потреб педагогів Миколаївщини. Анкетування є анонімним. Результати дослідження будуть використані в узагальненому вигляді для вдосконалення змісту курсів підвищення кваліфікації.
Дякуємо за співпрацю!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at most 3 options.
  This is a required question
  Основи роботи з офісним пакетом OpenOffice.org.
  Програмне забезпечення офісного пакету  OpenOffice.org для обробки текстової інформації .
  Програмне забезпечення офісного пакету  OpenOffice.org  для створення та редагування електронних таблиць. Програмне забезпечення для створення та редагування блок-схем
  Програмне забезпечення офісного пакету  OpenOffice.org для малювання та редагування цифрового живопису
  Програмне забезпечення офісного пакету  OpenOffice.org для обробки та монтажу відеозаписів
  Програмне забезпечення офісного пакету  OpenOffice.org для обробки та редагування растрової та векторної графіки
  Програмне забезпечення офісного пакету  OpenOffice.org  для створення та редагування мультимедійних презентацій
  Побудова професійного онлайн-простору вчителя засобами Google- сервісів
  Цілі та завдання освітньої галузі «Технологія» за новими Державними стандартами. Основні змістові лінії та структура програми з інформатики  для початкової (1 – 4 класи) та  основної (5 – 9 класи) школи
  Особливості викладання інформатики у5-7 класах за новим Державним стандартом
  Особливості викладання тем шкільного курсу інформатики у 9 ¬– 11 класах
  Реалізація компетентісного підходу при вивченні інформатики
  Розвиток критичного мислення на уроках інформатики
  Запровадження формувального оцінювання на уроках інформатики
  Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках інформатики засобами веб-квесту
  Підтримка проектної діяльності учнів (педагогів) у Wiki-середовищі
  Методика роботи з обдарованими учнями. Підготовка та проведення учнівських олімпіад і турнірів.
  Курс Методика розв’язування задач в об’єктно-орієнтованому середовищі
  Курс «MS Excel у профільному навчанні»
  Курс «Основи комп’ютерної графіки». 
  Методика навчання ІКТ на уроках інформатики
  Використання вільного та відкритого програмного забезпечення на уроках інформатики
  Робота з ВВПЗ Linux. Інтерфейс користувача, робота в Інтернеті, офісні додатки
  Адміністрування ВВПЗ Linux. Установка, налагодження мережі, система безпеки
  Концептуальні засади технологічного навчання учнів на уроках інформатики
  Науково-методичні підходи до вивчення основ теоретичної інформатики в шкільному курсі інформатики
  Дидактичне конструювання шкільного курсу інформатики за методикою технологічного навчання
  Науково-методичні засади викладання теми «Інформація та інформаційні процеси» курсу інформатики 9 класу
  Шляхи формування ІКТ-компетентності учнів. Складання та розв’язання компетентнісних задач
  Використання візуальних середовищ виконання алгоритмів при вивченні теми «Алгоритми і виконавці»
  Методика вивчення теми «Текстовий редактор». Алгоритм оформлення текстового документу.
  Робота в альтернативних операційних системах: OS WINDOUS а також OS LINUX, графічних редакторах: Paint, TuxPaint, та навчальних програмах GCompris  
  Формування фундаментальних понять курсу інформатики. Методика вивчення тем «Об’єкти», «Інформація. інформаційні процеси», «Інформаційні моделі»
  Please enter one response per row
  This is a required question
  тематичне планування
  поурочне планування
  планування виховної роботи
  планування самоосвіти
  усвідомлення сучасних науково-теоретичних положень і понять
  реалізація вимог державних стандартів 
  упровадження компетентнісного  підходу до навчання на уроках інформатики
  використання методів і прийомів технології розвитку критичного мислення
  використання у навчальному процесі задач-запитань та експериментальних задач
  використання різноманітних форм роботи на уроці
  забезпечення уважної й активної роботи учнів протягом усього уроку
  використання міжпредметних зв’язків, розробка інтегрованих уроків
  нестандартні форми навчання
  диференційоване навчання 
  проведення аналізу й самоаналізу уроку
  нові технології викладання
  розробка власного сайту, блогу
  формування свідомої робочої дисципліни
  зворотній зв'язок з учнями на уроці
  оцінювання знань, умінь і навичок учнів
  виявлення типових причин неуспішності учнів
  використання передового педагогічного досвіду в своїй практиці
  психолого-педагогічне вивчення особистості учня
  упровадження ціннісного підходу у вихованні школярів
  використання різноманітних форм і методів виховної роботи на уроці
  учнівське самоврядування
  організація позакласної роботи з предмету
  використання інформаційно-комунікативних технологій в позаурочній діяльності
  організація роботи з обдарованими дітьми
  забезпечення єдності дій учителя та батьків
  організація та проведення батьківських зборів
  ведення документації, класного журналу
  раціональне використання навчального часу
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question