Konferencja online "Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości" - dla pracowników, stażystów i wolontariuszy instytucji oraz organizacji pomocowych
Wypełnienie poniższego formularza jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uczestników na konferencję online "Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości", dla pracowników i wolontariuszy instytucji oraz organizacji pomocowych: psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów, policjantów, pracowników wymiaru sprawiedliwości i służby zdrowia, pracowników oświaty oraz studentów odbywających praktyki, staże lub wolontariat.

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides i odbędzie się w formie online.

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania:
tel. 783 510 310
e-mail: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl

KONFERENCJA ZAKOŃCZONA JEST ZAŚWIADCZENIEM POTWIERDZAJĄCYM UCZESTNICTWO.

Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Dysponent Funduszu Sprawiedliwości – Minister Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES”. Oświadczamy, że obowiązki współadministratora danych osobowych będziemy wykonywać w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), zwanym dalej: rozporządzeniem RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z uczestnictwem w wydarzeniu dotyczącym przeciwdziałania przestępczości w ramach pomocy udzielanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu w celu realizacji działań zaplanowanych w projekcie oraz w celach statystycznych i ewaluacyjnych, a także przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu w celach statystycznych, ewaluacyjnych i archiwalnych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj:
https://stowarzyszeniebonafides.pl/wp-content/uploads/2020/10/INFORMACJE-DOTYCZACE-PRZETWARZANIA-DANYCH.pdf
Email address *
Powtórz swój adres e-mail. *
Na podany adres e-mail zostanie wysłany link z dostępem do konferencji online. Sugerujemy podawanie osobistego adresu e-mail, a nie ogólnego adresu e-mail instytucji.
Imię i nazwisko *
Podaj swoje pełne imię i nazwisko.
Województwo *
Wskaż województwo na terenie którego pracujesz lub odbywasz staż/wolontariat.
Proszę wskazać termin konferencji, w której chce Pan/Pani wziąć udział *
Konferencje odbywają się z podziałem na województwa. Jeśli nie może Pan/Pani wziąć udziału w konferencji dedykowanej dla pracowników z terenu województwa w którym Pan/Pani pracuje, prosimy o wskazanie innego, dogodnego terminu. UWAGA: termin dla woj. wielkopolskiego zostanie podany wkrótce.
Telefon *
Podaj swój (osobisty) numer telefonu, pod którym będziemy mogli się z Tobą kontaktować celem potwierdzenia udziału w konferencji lub ustalenia z Tobą innych, ważnych spraw związanych z udziałem w konferencji online.
Miejsce pracy *
Podaj pełną nazwę instytucji/organizacji, w której pracujesz lub odbywasz staż/wolontariat.
Adres miejsca pracy *
Podaj dokładny adres instytucji/organizacji, w której pracujesz lub odbywasz staż/wolontariat.
Stanowisko *
Podaj stanowisko, na którym pracujesz. Podanie tej informacji jest wymogiem wzięcia udziału w konferencji.
Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem? *
Pokrzywdzenie przestępstwem rozumiane szeroko, tj. uszkodzenie ciała, bójka lub pobicie, wypadek komunikacyjny, groźby karalne, zgwałcenie, inne przeciwko wolności seksualnej, przemoc w rodzinie, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia lub inne przestępstwo niewymienione wyżej.
Czy kiedykolwiek brała Pani/brał Pan udział w szkoleniu/konferencji online? *
Z jakiej aplikacji/platformy wówczas Pani/Pan korzystała/korzystał? *
Required
Czy posiadasz sprzęt umożliwiający wzięcie udziału w konferencji online tj. laptop/komputer z kamerą i słuchawkami? *
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o naszych przyszłych działaniach szkoleniowo - badawczych? *
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną naszego newslettera? *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy