แบบประเมินกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เพศ
สถานภาพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะลูกเสือมากขึ้น
รู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้น
สถานที่จัดค่ายโดยรวม
อาหาร และเครื่องดื่ม
การพยาบาลและความปลอดภัย
วิทยากร
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service