แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
คำชี้แจง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดทำแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รายกลุ่มงาน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านได้ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 แบบสอบถามมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลระดับความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 แยกตามกลุ่มงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ประเภทผู้รับบริการ *
4. ท่านติดต่อกับกลุ่มงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
5. ท่านติดต่อรับบริการผ่านระบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms