WikiKonferencia 2015 - prihláška

Wikimedia Slovenská republika pre vás organizuje prvú slovenskú WikiKonferenciu - konferenciu o Wikipédii, jej sesterských projektoch, hnutí wikimedia a o slobodnom vzdelávaní všeobecne.

Viac informácií je na oficiálnej stránke: http://wikimedia.sk/WikiKonferencia_2015

Prosím, prihláste sa aj samotnú OSSConf aby mali organizátori kompletný prehľad: http://ossconf.soit.sk/index.php/ucastnici/prihlaska

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question