Lab4e: Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество - Анкета
Ние от Български център за нестопанско право работим активно по темата социално предприемачество в България през последните осем години и знаем, че за развитието са необходими вдъхновение, съмишленици и среда, която да те подкрепя. Ето защо създаваме Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество, която ще спомогне за идентифицирането на иновативни за България добри практики, за тяхното адаптиране към местните условия и прилагането им в работата на български социални предприемачи.

Обмяната на опит в рамките на Лабораторията е ориентирана в три сфери:
- Как да се подобрят условията на труд и управлението на персонала в социални предприятия, които работят с хора с увреждания;
- Как да се подобри цялостното управление в социални предприятия от различни сфери;
- Как да се развият предприемачески дейности, насочени към социално включване на мигранти и бежанци.

Тази анкета има за цел да идентифицира участниците в Lab4e: Лабораторията за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество, в рамките на която през 2018 г. ще протече обмен на добри практики между социални предприятия от България, Холандия и Италия. Допустими участници са юридически лица с нестопанска цел (НПО), които извършват свързана с мисията си стопанска дейност (самостоятелно и чрез отделно търговско дружество, собственост на ЮЛНЦ).

Приятно попълване!

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проектът „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Email address *
1. Име и вид на Вашата организация (ЮЛНЦ в ОП или ЮЛНЦ в ЧП): *
Your answer
2. Вид на социалното предприятие: *
3. От колко време развива своята дейност социалното предприятие: *
Your answer
4. Изберете в коя от сферите на дейност попада Вашето социално предприятие: *
Required
5. Колко човека в организацията се занимават пряко с развитие на дейността на социалното предприятие: *
Your answer
6. Опишете кратко дейността на социалното предприятие. (Моля, приложете линк/линкове за повече информация.): *
Your answer
7. В коя от сферите срещате най-големи предизвикателства във връзка с развитието на социалното Ви предприятие (до три отговора): *
Required
8. Имате ли готовност да развивате дейността на социалното предприятие (включително чрез въвеждане на адаптирани към нуждите нови подходи и модели на работа): *
9. Коя от следните посоки на развитие намирате за подходяща за Вашето социално предприятие: *
10. Как си представяте социалното предприятие след 5 години *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms