แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ - ระบบจองห้องออนไลน์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
หน่วยงาน
สถานภาพ *
ตอนที่ 2 สำรวจความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ - ระบบจองห้องออนไลน์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจระบบสารสนเทศ - ระบบฐานข้อมูล
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล
ความหลากหลายของข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น
ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกหน่วยงาน
มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ - ระบบจองห้องออนไลน์
ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse