แบบประเมินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน"ลูกเล่นกีฬาชวนพ่อแม่มาเชียร์"ครั้งที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม *
ตอนที่ 1 ให้ทำเครื่องหมาย / ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการจัดกิจกรรมมากที่สุดเพียงระดับเดียว
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม *
2. ความเหมาะสมของสนามแข่งขันกีฬา /กรีฑา *
3. การรับรายงานตัวและส่งตัวนักกีฬา *
4. จุดตั้งขบวนพาเหรดและการจัดขบวนพาเหรด *
5. พิธีกร /การประชาสัมพันธ์/การประชุมเตรียมการ *
6. การมอบถ้วยรางวัล /เหรียญรางวัล *
7. การตัดสินของคณะกรรมการ *
8. ชนิด/ประเภทกีฬาและกรีฑามีความเหมาะสม *
9. งบประมาณการดำเนินงาน *
10. สูจิบัตรการแข่งขัน /รายละเอียดการแข่งขัน *
11. พิธีเปิดและพิธีปิด *
12. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในด้านกีฬา-กรีฑาให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับจังหวัด/เขต *
ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในลูกเล่นกีฬาชวนพ่อแม่มาเชียร์ครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service