ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ภาคการศึกษา 1/2564
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาฯ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาสำหรับรองรับการศึกษาจากระยะไกล ให้แก่นักศึกษาทุกระดับการศึกษา

*นักศึกษาโปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
รหัสนักศึกษา *
ระดับการศึกษา *
ชั้นปี *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
E-mail ของนักศึกษาเพื่อรับการสัมภาษณ์ผ่าน Microsoft Teams *
ข้อมูลทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา *
ข้อมูลทุนการศึกษาที่ได้รับในภาคการศึกษา 1/2564 *
Required
นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือด้านใด *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Mongkut’s University of Technology Thonburi.