ANKIETA DLA RODZICÓW
Szanowni Państwo!

Prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zbadanie czy procesy zachodzące w szkole sprzyjają uczeniu się.
Ankieta jest anonimowa.

Prosimy o szczere uzupełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki pomogą nam w usprawnieniu pracy szkoły, do której uczęszcza Wasze dziecko.
Dziękujemy!


Zespół ds. Ewaluacji w Szkole

Wybierz szkołę, do której uczęszcza Twoje dziecko *
Ankietę proszę wypełnić oddzielnie dla każdej ze szkół, do której uczęszczają Państwa dzieci
1. Czy Pana/i dziecko chętnie chodzi do szkoły? *
2. Czy uważa Pan/i, że plan lekcji jest tak ułożony, że sprzyja uczeniu się? *
3. Czy uważa Pan/i, że w planowaniu pracy dydaktycznej w szkole uwzględnia się potrzeby ucznia? *
4. Moje dziecko ma wpływ na to, w jaki sposób uczy się w szkole. *
5. Czy Pana/i dziecko wie, dlaczego otrzymało taką, a nie inną ocenę? *
6. Czy Pana/i dziecko wie, czego się od niego oczekuje w szkole? *
7. Czy szkoła pomaga rozwijać zainteresowania Pana/i dziecku? *
8. Jaką formę przekazywania informacji preferuje Pan/i najbardziej? *
9. Czy uważa Pan/i, że informacja zwrotna o wynikach dziecka pomaga mu się uczyć? *
10. Szkoła docenia sukcesy uczniów: *
11. Szkoła prezentuje informacje o sukcesach uczniów: *
Required
12. Nauczyciele potrafią odpowiednio zmotywować moje dziecko do nauki *
13. Czy w naszej szkole podejmuje się starania, by dziecko miało poczucie sukcesu na miarę jego możliwości? *
14. Moje dziecko otrzymuje wsparcie od nauczycieli w sytuacjach dla niego trudnych *
15. Nauczyciele rozwijają w moim dziecku umiejętność uczenia się *
16. Czy w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów? *
17. Czy sądzi Pan/i, że stosowanie nowatorskich rozwiązań (np. projekty edukacyjne, praca w grupach, debata) służy rozwojowi uczniów? *
Submit
This form was created inside of Zespół Szkół w Strzegowie. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms